ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πολλές και διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί για την προέλευση του ονόματος Σούλι! Ο Ι. Λαμπρίδης ο θεωρεί ότι το τοπωνύμιο αντιστοιχεί σε όνομα αρχηγού φυλής-γένους, που εγκαταστάθηκε εκεί. Την ίδια θέση υποστηρίζει και η Β. Ψιμούλη:

"Καταλήγουμε στην άποψη η οποία απόδέχεται ότι το όνομα Σούλι προέρχεται από πρόσωπο, αρχηγό γένους. Με την επικράτηση του ονόματος του αρχηγού και του γένους του στην περιοχή, οριοθετείται ο χώρος υπέρ αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι τις σχέσεις κατοχής και νομής της περιοχής».

Κατά τον Πέτρο Φουρίκη η ονομασία είναι αρνβανίτικη, εκ του Σούλ, που σημαίνει σκοπιά, βίγλα, την οποία έδωσαν στον τόπο οι πρώτοι αρβανιτόφωνοι κάτοικοί του.Αλλοι θέλησαν να ταυτίσουν το Σούλι με τους Σελλούς της Δωδώνης, που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. ΄Άλλοι θεωρούν ότι η λέξη προέρχεται από τους Συλίονες που αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος και άλλοι από την πόλη Σόλλιον την οποία αναφέρει ο Θουκιδίδης.

katoci.blogspot

e horos logo