European Sustainability Award 2019

Το QualityNet Foundation με την πρωτοβουλία in action for a better world κέρδισε στα European Sustainability Awards 2019 το βραβείο του καλύτερου προγράμματος μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 148 συμμετοχέςπροσεγγίσεων για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η πρωτοβουλία in action έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την υιοθέτηση της Agenda 2030, αποσκοπώντας στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, αυτών που θα φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας: οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, υλοποιεί προγράμματα ενεργοποίησης της οικογένειας & της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο υιοθέτησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το in action for a better world «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ» αποτελείται από

  • το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

  • το Bravo Schools, τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό που αναδεικνύει τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και

  • το πρόγραμμα συνεργασίας και δράσης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προώθηση των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνιστά μια συνολική προσέγγιση που επιτρέπει τη “bottomup” προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία με την ενεργό συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών. Αποσκοπεί στην άμεση ενεργοποίηση όλων και στην υιοθέτηση πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

«Τα αποτελέσματα του προγράμματος in action αποδεικνύουν ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως ζωντανός πυρήνας ενημέρωσης, αφύπνισης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου», δήλωσε η κ. Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του QualityNetFoundation.

Η πρωτοβουλία in action for a better world αναπτύχθηκε από το QualityNet Foundation σε συνεργασία με Διεθνείς Φορείς, όπως την Project Everyone, τη Unicef και την Unesco σε διεθνές επίπεδο, ενώ σε εθνικό επίπεδο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί German Council for Sustainable Development (RNE) και το European Sustainable Development Network (ESDN) μαζί με οργανισμούς όπως οι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ELVALHALCOR (οργανισμοί και εταιρίες που έχουν συνδεθεί με τους Παγκόσμιους Στόχους), υποστήριξαν τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών θεματικών υλικών για κάθε έναν από τους Παγκόσμιους Στόχους.

Για το 2019, τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες τους στο Bravo Schools έως και τις 15 Μάϊου εδώ. Πληροφορίες στο www.bravoschools.gr.

Περισσότερες πληροφορίες

Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα που από την έναρξη της λειτουργίας του και αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας εκπαιδεύσει έως σήμερα περισσότερους από 1.200.000 μαθητές καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες 13 περιφερειών και περισσοτέρων από 4.500 εκπαιδευτικών μονάδων.

Το 2018, στην πιλοτική φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας In Action for a Better World «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ», καλέσαμε τις εκπαιδευτικές μονάδες της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο να κάνουν χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την ενημέρωση και αφύπνιση των μαθητών. Συμμετείχαν 650 σχολεία σε ένα σύνολο 100.000 μαθητών, με την ενεργό συμμετοχή στο Bravo Schools 32.000 μαθητών από 202 σχολικές μονάδες που με 545 συμμετοχές -σχέδια μαθήματος, μαθητικές δημιουργίες και καλές πρακτικές- κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή σχολείων από 13 περιφέρειες, 43 νομούς και 109 δήμους, καθώς και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας που είχε ως αποτέλεσμα να συμμετάσχουν 8.420 ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνέχιση της πρωτοποριακής αυτής πρωτοβουλίας.

www.qualitynetfoundation.org

www.bravoschools.gr

210-6898594

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες πλέον υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες

  • Συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικτυακού υλικού, όπως τα «memes» και τα αρχεία GIF, εξαιρούνται από την οδηγία
  • Οι σύνδεσμοι προς ειδησεογραφικά άρθρα, οι οποίοι συνοδεύονται από «μεμονωμένες λέξεις ή πολύ σύντομα αποσπάσματα» μπορούν να διαμοιράζονται ελεύθερα
  • Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν μερίδιο των εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ελαφρύτερες υποχρεώσεις

Οι δημιουργοί και οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν με τους γίγαντες του διαδικτύου χάρη στη συμφωνία, η οποία διασφαλίζει και την ελευθερία της έκφρασης.

Τα μέλη του ΕΚ υιοθέτησαν την οδηγία σε ψηφοφορία στην ολομέλεια με 348 ψήφους υπέρ, 274 κατά και 36 αποχές. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η νομοθετική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ξεκίνησε το 2016. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν την απόφαση του ΕΚ τις προσεχείς εβδομάδες. Αν τα κράτη μέλη εγκρίνουν το κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ενώ θα μεσολαβήσει διάστημα 2 χρόνων για την εφαρμογή τους.

Η οδηγία, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και του Συμβουλίου, έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο. Το YouTube, το Facebook και το Google News είναι μεταξύ των πιο γνωστών υπηρεσιών που θα επηρεαστούν άμεσα από τη νέα νομοθεσία.

Η οδηγία επίσης κάνει βήματα για να εξασφαλίσει ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ανοιχτός στην ελευθερία της έκφρασης.

Ο εισηγητής Axel Voss και οι ευρωβουλευτές Helga Trupel and Sajjad Karim θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 15.00 (τοπική ώρα) την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες θα μοιράζονται τα έσοδά τους με τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δυνατότητας των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, κυρίως των δημιουργών όπως οι μουσικοί, οι ερμηνευτές και οι σεναριογράφοι, καθώς και των εκδοτών ειδήσεων και των δημοσιογράφων, να διαπραγματευτούν καλύτερες συμβάσεις για τη χρήση των έργων τους που εμφανίζονται σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό επιτυγχάνεται καθιστώντας τις διαδικτυακές πλατφόρμες απευθείας υπόλογες για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτές και παρέχοντας αυτόματα το δικαίωμα στους εκδότες ειδήσεων να διαπραγματευθούν συμφωνίες εκ μέρους των δημοσιογράφων τους για τα άρθρα που χρησιμοποιούν οι κόμβοι αναμετάδοσης ειδήσεων.

Εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης

Σημαντικός αριθμός των μέτρων είναι σχεδιασμένος ειδικά για να διασφαλιστεί ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ανοιχτός στην ελευθερία της έκφρασης.

Καθώς η διαμοίραση αποκομμάτων ειδησεογραφικών άρθρων εξαιρείται ρητώς από την εφαρμογή της οδηγίας, αυτή η πρακτική μπορεί να συνεχιστεί ακριβώς όπως στο παρελθόν. Ωστόσο, η οδηγία περιέχει επίσης μέτρα εναντίον των κόμβων αναμετάδοσης ειδήσεων που κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Τα αποκόμματα θα μπορούν λοιπόν να συνεχίσουν να εμφανίζονται στις σελίδες του Google News, για παράδειγμα, ή όταν ένα άρθρο μοιράζεται στο Facebook, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι «πολύ σύντομα».

Η ανάρτηση προστατευόμενων έργων για λόγους παράθεσης, κριτικής, εξέτασης, διακωμώδησης, παρωδίας ή σάτιρας προστατεύεται, διασφαλίζοντας ότι τα «memes» και τα αρχεία GIF θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα και διαμοιράσιμα σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες δε θα επηρεαστούν

Το κείμενο διευκρινίζει επίσης ότι η ανάρτηση έργων σε διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες με μη εμπορικό τρόπο, όπως για παράδειγμα στη Wikipedia, ή πλατφόρμες ανοιχτού («open source») λογισμικού, όπως το GitHub, θα εξαιρούνται αυτόματα. Οι καινοφυείς πλατφόρμες θα υπόκεινται σε ελαφρύτερες υποχρεώσεις από αυτές που θα έχουν οι πιο γνωστές.

Ισχυρότερα διαπραγματευτικά δικαιώματα για δημιουργούς και ερμηνευτές

Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές θα μπορούν να διεκδικήσουν πρόσθετες αμοιβές από τους διανομείς που εκμεταλλεύονται τα δικαιώματά τους όταν η ανταμοιβή που συμφωνήθηκε αρχικά είναι δυσανάλογα χαμηλότερη από τα κέρδη που αποκομίζει ο διανομέας.

Στήριξη της έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής και προστασία της παράδοσης

Η συμφωνία στοχεύει να διευκολύνει τη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για ερευνητική χρήση μέσω εξόρυξης κειμένου και δεδομένων, καταργώντας έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ερευνητές. Τονίζεται δε ότι οι περιορισμοί χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα εφαρμόζονται όσον αφορά υλικό που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τέλος, η οδηγία επιτρέπει επίσης τη δωρεάν χρήση προστατευόμενου περιεχομένου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έργα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα στο εμπόριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα σε περίπτωση που δεν υφίσταται κάποιος οργανισμός για τη συλλογική διαχείρισή τους για να εκδοθεί σχετική άδεια.

Πώς αυτή η συμφωνία αλλάζει την υπάρχουσα κατάσταση

Προς το παρόν, οι εταιρείες του διαδικτύου έχουν ελάχιστα κίνητρα να υπογράψουν δίκαιες συμβάσεις με τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν θεωρούνται υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους. Η μόνη τους υποχρέωση είναι να αφαιρούν περιεχόμενο που καταπατά πνευματικά δικαιώματα όταν ο κάτοχός τους το ζητήσει. Αυτή η πρακτική ωστόσο είναι επίπονη για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και δεν τους εγγυάται δίκαιη ανταμοιβή. Καθιστώντας τις εταιρείες του διαδικτύου υπεύθυνες, θα ενισχυθεί η δυνατότητα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων (κυρίως μουσικών, ερμηνευτών και σεναριογράφων, καθώς και εκδοτών ειδήσεων και δημοσιογράφων) να διεκδικήσουν δίκαιες συμβάσεις και κατά συνέπεια δίκαιες αμοιβές για την ψηφιακή εκμετάλλευση του υλικού τους.

Δήλωση του εισηγητή Axel Voss (ΕΛΚ, Γερμανία)

«Αυτή η οδηγία είναι ένα σημαντικό βήμα για την επανόρθωση μιας κατάστασης που έχει επιτρέψει σε ένα μικρό αριθμό εταιρειών να αποκομίσουν τεράστια ποσά χωρίς να ανταμείψουν όπως πρέπει τους χιλιάδες δημιουργούς και δημοσιογράφους στη δουλειά των οποίων στηρίζονται.

Ταυτόχρονα, το κείμενο που υιοθετήθηκε περιέχει μεγάλο αριθμό διατάξεων που εγγυώνται ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει χώρος ελεύθερης έκφρασης. Αυτές οι διατάξεις δεν ήταν από μόνες τους αναγκαίες γιατί η οδηγία δε θα δημιουργήσει καινούρια δικαιώματα για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Αφουγκραστήκαμε ωστόσο τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και επιλέξαμε να εγγυηθούμε εκ νέου την ελευθερία της έκφρασης. Tα ‘memes’, τα ‘GIFs’, τα ‘αποκόμματα’ προστατεύονται τώρα περισσότερο από ποτέ.

Είμαι επίσης χαρούμενος που το σημερινό κείμενο της συμφωνίας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των καινοφυών επιχειρήσεων. Οι κορυφαίες εταιρείες του αύριο είναι οι καινοφυείς επιχειρήσεις του σήμερα και η ποικιλομορφία που χρειαζόμαστε για αυτό στηρίζεται σε μια μεγάλη δεξαμενή καινοτόμων, δυναμικών, νεανικών επιχειρήσεων.

Έχουμε μια οδηγία που προστατεύει το βιοπορισμό των ανθρώπων, διασφαλίζει τη δημοκρατία υπερασπιζόμενη ένα ποικίλο τοπίο μέσων ενημέρωσης, εδραιώνει την ελευθερία της έκφρασης και ενθαρρύνει τις καινοφυείς επιχειρήσεις και την τεχνολογική ανάπτυξη. Βοηθά έτσι να ετοιμάσουμε το διαδίκτυο του μέλλοντος, ένα χώρο που ωφελεί όλους, όχι μόνο λίγους ισχυρούς.»

 

Πηγή: europarl.europa.eu

Χαράματα της 16ης Αυγούστου 1943. Το Κομμένο της Άρτας κοιμάται ήσυχο μετά από γαμήλια γιορτή. Τα ναζιστικά στρατεύματα περικυκλώνουν το χωριό και προβαίνουν σε μια άνευ προηγουμένου σφαγή σε αντίποινα για την παρουσία ανταρτών στην περιοχή. Έστησαν πολυβόλα στις εισόδους του χωριού, εισέβαλαν στα σπίτια και σκότωσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους και στο τέλος έβαλαν φωτιά και τα έκαψαν. Λίγοι ξέφυγαν με βάρκες στον Αμβρακικό Κόλπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη σφαγή οι ναζί στρατιώτες κάθισαν στην πλατεία του χωριού όπου έφαγαν και ήπιαν μπύρες αφήνοντας άδειες κονσέρβες, δίπλα σε 7 νεκρούς. Συνολικά οι νεκροί της σφαγής ήταν 317 άτομα. Διασώθηκαν 440 άτομα.

Λίντιτσε. Τσεχοσλοβακία. Ιούνιος του 1942. Σε αντίποινα για τον θάνατο του διοικητή των ναζί στην Τσεχοσλοβακία, Ράινχαρτ Χάϊντριχ, όλοι οι άνδρες του μικρού χωριού Λίντιτσε εκτελέσθηκαν. Οι άνδρες μεταφέρθηκαν σε ένα αγρόκτημα στην άκρη του χωριού και εκτελέστηκαν, πρώτα σε ομάδες των πέντε. Όταν ο ηθικός αυτουργός αυτού του τρόμου, Χορστ Μπόμ, παραπονέθηκε ότι θα του έπαιρνε πάρα πολύ καιρό για να τους εκτελέσει όλους οι ομάδες έγιναν των δέκα. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας, 173 άνδρες είχαν εκτελεστεί. 203 γυναίκες και 105 παιδιά μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ράβενσμπρικ. Εκεί οι περισσότερες γυναίκες έχασαν την ζωή τους. Όσα παιδιά πληρούσαν τις «προδιαγραφές» της Άριας φυλής τα έστειλαν σε οικογένειες Γερμανών. Τα υπόλοιπα 82 παιδιά μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο εξόντωσης του Κέλμνο, όπου θανατώθηκαν σε θαλάμους αερίων. Το ημερολόγιο έγραφε 2 Ιουλίου του 1942.

Την επόμενη Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30 το απόγευμα, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιου Κούλογλου θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες μια ιστορική συνάντηση επιζώντων και απογόνων των θυμάτων των δυο αυτών μαρτυρικών χωριών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γίνουν γνωστές οι ιστορίες των περιοχών αυτών, καθώς και να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω συνεργασίες για την προώθηση της ιστορικής μνήμης.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν από την πλευρά του Κομμένου ο δήμαρχος Στάθης Γιαννούλης, η Κατερίνα Σχισμένου φιλόλογος - μεταφράστρια, και ο Δημήτρης Βλαχοπάνος, φιλόλογος-συγγραφέας. Από την πλευρά του Λίντιτσε, η δήμαρχος Βερόνικα Κελέροβα, η Λούμπα Χέντλοβα, υποδιευθύντρια και επιμελήτρια του Μουσείου του Λίντιτσε και η Μαριόν Σάιντερ, διευθύντρια του Ταμείου για τα Παιδιά Ourchild του δήμου Bad Sulza της Γερμανίας.


Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την υπόθεση του πρώην γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Γεωργιάδη, που καταδικάστηκε για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκου.

 
«Ο Γεωργιάδης συνελήφθη στην Μολδαβία ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην διπλωματική του ασυλία. Εκείνη την περίοδο, ο Γεωργιάδης εργαζόταν ως σύμβουλος σε μια ευρωπαϊκή διπλωματική αποστολή», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής και ρωτά «είχε ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αρχές της Μολδαβίας για την υπόθεση; Εάν ναι, τι έπραξε σχετικά;»
 
Ολόκληρη η ερώτηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου:
 
Η ελληνική δικαιοσύνη πρόσφατα καταδίκασε σε 28 μήνες φυλάκιση με αναστολή τον Νίκο Γεωργιάδη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου-θύματος trafficking στην Μολδαβία.
 
Ο Γεωργιάδης συνελήφθη στην πρώην σοβιετική δημοκρατία το 2010 ως ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην διπλωματική του ασυλία. Εκείνη την περίοδο, ο Γεωργιάδης εργαζόταν στην Μολδαβία ως σύμβουλος σε μια ευρωπαϊκή διπλωματική αποστολή.
 
Εξέχοντα μέλη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στήριξαν τον Γεωργιάδη, που έχει στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, και απέρριψαν την απόφαση του δικαστηρίου ως μέρος «πολιτικής συνωμοσίας».
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
 
Είχε ενημερωθεί από τις αρχές της Μολδαβίας για την υπόθεση; Εάν ναι, τι έπραξε σχετικά;
 

Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για εμάς χωρίς εμάς... Το ζήτημα του πολέμου ή της ειρήνης, που είναι κυρίαρχο για τηνσυνέχιση της επιβίωσης της ανθρωπότητας, αποφασίζεται από τα γεράκια της Ουάσιγκτον, χωρίς την άδεια των υπολοίπων, από μας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Ρωσία ότι θα της στείλει πυραύλους... Αφού δεν έπεισε η 'δημιουργία' τζιχαντιστών -τρομοκρατών, μπήκε σε εφαρμογή η δοκιμασμένη (βλέπε ΙΡΑΚ κ.ά) συνταγή των χημικών.

Η προειδοποίηση Τραμπ, προς μία άλλη πυρηνική δύναμη τη Ρωσία,η οποία δηλώνει αποφασισμένη ν' απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια των Αμερικανών, εάν διαπιστώσει ότι θίγονται κυριαρχικά της δικαιώματα στη Συρία, φέρνει τον 3ο (και τελευταίο...) παγκόσμιο πόλεμο όλο και πιο κοντά. Λέτε ο Ερντογάν όταν έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι βαδίζουμε προς ένα τέτοιο ενδεχόμενο να δικαιωθεί; Τότε γράψτε επίλογο... Εάνο Τραμπ και οι ΗΠΑ που τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί στην αλαζονεία τους, επιχειρήσουν να δοκιμάσουντις "κόκκινες γραμμές" των Ρώσων, τα πράγματα δεν θα είναι ευοίωνα. Ακόμη και μία μπλόφα μπορεί να φέρει την καταστροφή...

Με βάση την ενημέρωση από το τελευταίο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές το κλίμα της αμοιβαίας περιφρόνησης, μεταξύ των μόνιμων αντιπροσώπων Ρωσίας και ΗΠΑ. Αποδείχθηκε δε κάθε αναλήθεια των ΗΠΑ, η εμπλοκή τους στην δημιουργία των τζιχαντιστών, η αποστολή χημικών προς τους τρομοκράτες και κάθε συκοφαντία - αφορμή για παράνομες εισβολές σε κυρίαρχα κράτη.

Οι ΗΠΑ, απαντώντας, στην άνευ προηγουμένου καταδίκη τους, ζήτησαν να εγκριθεί ψήφισμα κατά του Ασαντ και να γίνει αποδεκτή η μονομερής εισβολή τους, στη Συρία, πράγμα βέβαια που για όσους γνωρίζουν επαρκώς τα διεθνή θέματα, δεν μπορεί να αποδεχτεί ή να διαπραγματευτεί η Ρωσία.

Ας σκεφτεί λογικά το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, σ΄ αυτό το 10ήμερο, που θα χρειαστεί μέχρι να φθάσουν τα πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και ν' αποφύγει την κλιμάκωση και τη σύγκρουση. Οποιαδήποτε απόπειρα πυρηνικού πλήγματος θα έχει οδυνηρά και πιθανότατα μη αναστρέψιμα επακόλουθα.

Τελικά, θα ζήσουμε το τέλος της Πομπηϊας και δεν θα μείνει κανείς να βάλει την ταφόπλακα μας;

More Articles ...

e horos logo