ΚΟΣΜΟΣ


European Sustainability Award 2019

Το QualityNet Foundation με την πρωτοβουλία in action for a better world κέρδισε στα European Sustainability Awards 2019 το βραβείο του καλύτερου προγράμματος μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη, ανάμεσα σε 148 συμμετοχέςπροσεγγίσεων για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η πρωτοβουλία in action έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την υιοθέτηση της Agenda 2030, αποσκοπώντας στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, αυτών που θα φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας: οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, υλοποιεί προγράμματα ενεργοποίησης της οικογένειας & της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας & παρέμβασης σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο υιοθέτησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το in action for a better world «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ» αποτελείται από

  • το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

  • το Bravo Schools, τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό που αναδεικνύει τις καλύτερες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και

  • το πρόγραμμα συνεργασίας και δράσης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προώθηση των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνιστά μια συνολική προσέγγιση που επιτρέπει τη “bottomup” προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική κοινωνία με την ενεργό συμμετοχή των Υπεύθυνων Οργανισμών και των Ενεργών Πολιτών. Αποσκοπεί στην άμεση ενεργοποίηση όλων και στην υιοθέτηση πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

«Τα αποτελέσματα του προγράμματος in action αποδεικνύουν ότι το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει ως ζωντανός πυρήνας ενημέρωσης, αφύπνισης και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου», δήλωσε η κ. Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του QualityNetFoundation.

Η πρωτοβουλία in action for a better world αναπτύχθηκε από το QualityNet Foundation σε συνεργασία με Διεθνείς Φορείς, όπως την Project Everyone, τη Unicef και την Unesco σε διεθνές επίπεδο, ενώ σε εθνικό επίπεδο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί German Council for Sustainable Development (RNE) και το European Sustainable Development Network (ESDN) μαζί με οργανισμούς όπως οι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ELVALHALCOR (οργανισμοί και εταιρίες που έχουν συνδεθεί με τους Παγκόσμιους Στόχους), υποστήριξαν τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών θεματικών υλικών για κάθε έναν από τους Παγκόσμιους Στόχους.

Για το 2019, τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες τους στο Bravo Schools έως και τις 15 Μάϊου εδώ. Πληροφορίες στο www.bravoschools.gr.

Περισσότερες πληροφορίες

Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο οργανισμό στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα που από την έναρξη της λειτουργίας του και αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μη-τυπικής εκπαίδευσης, ως αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας εκπαιδεύσει έως σήμερα περισσότερους από 1.200.000 μαθητές καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες 13 περιφερειών και περισσοτέρων από 4.500 εκπαιδευτικών μονάδων.

Το 2018, στην πιλοτική φάση εφαρμογής της πρωτοβουλίας In Action for a Better World «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ», καλέσαμε τις εκπαιδευτικές μονάδες της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο να κάνουν χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την ενημέρωση και αφύπνιση των μαθητών. Συμμετείχαν 650 σχολεία σε ένα σύνολο 100.000 μαθητών, με την ενεργό συμμετοχή στο Bravo Schools 32.000 μαθητών από 202 σχολικές μονάδες που με 545 συμμετοχές -σχέδια μαθήματος, μαθητικές δημιουργίες και καλές πρακτικές- κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή σχολείων από 13 περιφέρειες, 43 νομούς και 109 δήμους, καθώς και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας που είχε ως αποτέλεσμα να συμμετάσχουν 8.420 ενεργοί πολίτες, ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνέχιση της πρωτοποριακής αυτής πρωτοβουλίας.

www.qualitynetfoundation.org

www.bravoschools.gr

210-6898594

e horos logo