ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παλιών Γιαννιωτών «ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 το απόγευμα, στα γραφεία του Συλλόγου (Βηλαρά 2), με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παλιών Γιαννιωτών «ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ», καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 το απόγευμα, στα γραφεία του Συλλόγου (Βηλαρά 2), με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

(α) Πεπραγμένα, απολογισμός και ισολογισμός έτους 2007 και
(β) Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

e horos logo