Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και

 

Οικονομικών Επιστημών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε όλα τα Τμήματα απονεμήθηκε το ανώτατο επίπεδο αξιολόγησης (“Α”).

 

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης & Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.) έκανε δεκτές τις εκθέσεις πιστοποίησης των εξωτερικών κριτών,

 

σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας των Π.Π.Σ. της

 

Ε.Θ.Α.Α.Ε. και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου

 

Προσόντων. Μέχρι το τέλος του έτους, έχει δρομολογηθεί η πιστοποίηση των υπόλοιπων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματός μας.

 

Η Πρυτανεία συγχαίρει το ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Οικονομικών

 

Επιστημών καθώς και τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματός μας για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας της πιστοποίησης.

 

Από την Πρυτανεία

Λογισμικό Turnitin Originality Check, εφαρμόζουν χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στη χώρα μας. ΤοTurnitinόπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου "είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής που δέχεται ως είσοδο κείμενα εργασιών και άρθρων και τα αντιπαραβάλλει με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες, με εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια. Ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή, ακόμα και σε μεταφρασμένο κείμενο, και δημιουργεί αναφορά ομοιότητας (similarity report). Με βάση ωστόσο τη μέχρι στιγμής εμπειρία το συγκεκριμένο σύστημα παρουιάζει σοβαρές αδυναμίες οι οποίες έχουν αναδειχτεί και από καθηγητές των Πανεπιστημίων που υποχρεούνται να το λάβουν ηυπόψη στη βαθμολόγηση των φοιτητών. Θα δώσουμε δύο παραδείγματα σοβαρών αδυναμιών που εμφανίζει αυτή εφαρμογή. Αναζητώντας την κειμενική ομοιότητα των εργασιών από κείμενα ιστοσελίδων είναι σύνηθες να βρίσκει κοινές φράσεις με κείμενα άσχετα με το θέμα της εργασίας ακόμη από συνταγές μαγειρικής, αστρολογικές προβλέψεις κ. ά. εντελώς άσχετα που το μόνο κοινό που έχουν με την εργασία είναι κοινές λέξεις σε σχετική σειρά. Επίσης 'τσιμπάνε' από το διαδύκτιο και καταγράφουν ως κειμενική ομοιότητα το θέμα της εργασίας, αλλά και τη βιβλιογραφία που είναι σχεδόν κοινή σε πολλές εργασίες. Ακόμη και ίσως το πιο χειρότερο, είναι το ότι όταν καταχωρείται μία εργασία στο σύστημα πολύ νωρίτερα, για παράδειγμα δέκα μέρες πριν την ημερομηνία λήξης το σύστημα καταγράφει πολύ χαμηλό ποσοστό κειμενικής ομοιότητας. Στη συνέχεια όμως και ενώ προστίθενται οι εργασίες των άλλων φοιτητών που επίσης έχουν καταγράψει στοιχεία από την ίδια βιβλιογραφία, το ποσοστό κειμενικής ταύτισης ανεβαίνει και σε συνδυασμό και με τα όσα αναφέραμε περοηγούμενα, μπορεί να φθάσει και να ξεπεράσει ακόμη και το επιτρεπτό όριο, που είναι συνήθως το 40%. Κατά συνέπεια πρόκειται για μία αμφιλεγόμενη εφαρμογή που ελάχιστα βοηθάει τον φοιτητή και ειδικά τους φοιτητές των μαθηματικών που οι τύποι είναι συγκεκριμένοι και συνήθως ίδιοι, αλλά και της φιλοσοφικής καθώς η φράση ενός φιλοσόφου δεν μπορεί εύκολα να αποδοθεί σε διαφορετική ελεύθερη ερμηνεία. Άλλωστε για το λόγο αυτό οι φράσεις φιλοσόφων έχουν μείνει γνωστές μέχρι σήμερα.    

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναφέρει τα εξής:΅Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προμήθεια του λογισμικού λογοκλοπής Turnitin Originality Check και τη διάθεσή του σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα από τις αρχές Ιουνίου 2020 και για διάστημα 2 ετών.

Το Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής που δέχεται ως είσοδο κείμενα εργασιών και άρθρων και τα αντιπαραβάλλει με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες, με εργασίες που έχουν κατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια. Ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή, ακόμα και σε μεταφρασμένο κείμενο, και δημιουργεί αναφορά ομοιότητας (similarity report). Το χρησιμοποιούν πάνω από 30 εκ. φοιτητές σε 15.000 ιδρύματα από 140 διαφορετικές χώρες.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν οδηγίες για τη διαδικασία λήψης του λογισμικού Turnitin και χρήσης του.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθειά του να εξασφαλίζει στα μέλη του σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στοχεύοντας στη συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του.

   Από την Πρυτανεία

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1085/30-4-2020 Συνεδρία της με τηλεδιάσκεψη, συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώνεται με τη μερική άρση των μέτρων για τη διασπορά της πανδημίας και το σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί από το ΥΠΑΙΘ σε δημόσια διαβούλευση και σε ψήφισμά της αναφέρει τα εξής:

Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, η Σύγκλητος χαιρετίζει την πλήρη συμμετοχή των διδασκόντων και των φοιτητών στα εξ αποστάσεως μαθήματα και ζητά από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος την καταγραφή των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν σε εργαστηριακές - κλινικές ασκήσεις. Παράλληλα, εκτιμά ότι με την επαναλειτουργία των εργαστηριακών και κλινικών μαθημάτων θα απαιτηθούν ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής με σοβαρές απαιτήσεις σε υλικά προφύλαξης (μάσκες και γάντια) και τακτικής απολύμανσης των χώρων. Αυτό συνεπάγεται σημαντικό κόστος, για το οποίο το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να τύχει έκτακτης κι άμεσης χρηματοδότησης. Ιδιαίτερος είναι, επίσης, o προβληματισμός της Συγκλήτου για τις συνθήκες μετακίνησης των φοιτητών από τις μόνιμες κατοικίες τους σε Ελλάδα και εξωτερικό προς την πόλη των Ιωαννίνων, καθώς και προς το Ίδρυμα. Για όλα αυτά τα ζητήματα απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας, πριν δοθεί το έναυσμα για την επανέναρξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα ενεργοποιήσει όλο το δυναμικό του και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να μην χαθεί το εξάμηνο˙ αλλά δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και των χιλιάδων φοιτητών του.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια δια της Συγκλήτου από τον Σεπτέμβριο του 2019 για τα Ξενόγλωσσα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Χωρίς να διαφωνεί επί της αρχής για τη σκοπιμότητα των ξενόγλωσσων προγραμμάτων τόσο στο προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό επίπεδο, η Σύγκλητος θεωρεί ότι η νομοθετική ρύθμιση που περιγράφεται στα άρθρα 76-83 του σχεδίου νόμου δεν εξυπηρετεί, στην παρούσα συγκυρία, την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού Πανεπιστημίου. Οι πρόσθετοι πόροι που θα εξασφαλιστούν μέσω ξενόγλωσσων προγραμμάτων μπορεί να ενισχύσουν οικονομικά τα ΑΕΙ, αλλά η παράπλευρη αυτή δραστηριότητα θα προκαλέσει κατακερματισμό και υποβάθμιση του κύριου εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται από τα υφιστάμενα Τμήματα (που είναι υποστελεχωμένα). Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα παρέχονται δωρεάν, η εγγραφή φοιτητών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προπτυχιακά προγράμματα που έχουν δίδακτρα ενδέχεται να προσβληθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές (όπως συνέβη στην περίπτωση των Κολεγίων), με συνέπεια να δημιουργηθεί μια αντιφατική κατάσταση, που θα οδηγήσει αναγκαστικά στην αναθεώρηση του καθεστώτος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία, η Σύγκλητος επισημαίνει την κρισιμότητα της άμεσης προκήρυξης των κενωθεισών θέσεων μελών ΔΕΠ κατά το 2019, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης με θέσεις μελών ΔΕΠ των Σχολών Επιστημών Υγείας για την αντιμετώπιση των διδακτικών κενών στις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, τα ΑΕΙ χρειάζονται πραγματικές, νέες θέσεις και νέα μέλη προσωπικού, πριν αρχίσει η οποιαδήποτε συζήτηση για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους.

Σοβαρά θέματα προκύπτουν, επίσης, με την εκ νέου αλλαγή της διαδικασίας εκλογής πρυτανικών αρχών, όπως περιγράφεται στα άρθρα 60-64 του σχεδίου νόμου. Κατ’ αρχήν, ο αποκλεισμός, για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που ανήκουν στις ομάδες των ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων διαρρηγνύει τις συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα και μια προϋπόθεση για να υπάρχει αίσθηση της ευθύνης και λογοδοσία. Με το ίδιο πνεύμα, η πρόβλεψη για ενιαίο ψηφοδέλτιο πρυτάνεων-αντιπρυτάνεων δεν συνάδει με τις αρχές της αντιπροσωπευτικότητας, αφού αφήνει περιθώρια για «προσωποκεντρικές» συνεργασίες, που δεν αξιοποιούν όλο το δυναμικό των μελών ΔΕΠ.

Η Σύγκλητος εκφράζει τον προβληματισμό της για νομοθετικές ρυθμίσεις που γίνονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι νεωτερισμοί στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο (άρθρα 1-2) θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση εάν είχε εξασφαλιστεί ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μικρούς μαθητές, εάν αυτές οι δεξιότητες ήταν περισσότερο επεξεργασμένες και προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον και, κυρίως, εάν είχε διασφαλιστεί ότι το μέγεθος των τάξεων θα είναι μικρό, προϋποθέσεις που σήμερα δεν συντρέχουν.

Η Σύγκλητος θεωρεί επίσης ότι η επαναφορά, μετά από πολλά χρόνια, του θεσμού της «διαγωγής» (άρθρο 5) δεν θα περιορίσει τις επιθετικές και παραβατικές συμπεριφορές των μαθητών, αλλά θα επιτείνει τα προβλήματα στο σχολείο και την κοινωνία, στιγματίζοντας και απομονώνοντας αντί να φρονηματίζει.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πιστεύει ότι τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία είναι ένας πολύτιμος και ιστορικός θεσμός, που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός και ως καταλύτης για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο που περιγράφεται στα άρθρα 10-21 του σχεδίου νόμου δεν εξειδικεύει τους τρόπους με τους οποίους θα προάγεται η αριστεία και θα καλλιεργείται η καινοτομία, χωρίς να διολισθαίνει η εκπαιδευτική διαδικασία στον άγονο ανταγωνισμό και την ενίσχυση της συγκαλυμμένης επιθετικότητας. Αυτό είναι ένα καίριο ζήτημα και συνιστά την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε ένα περιβάλλον όπου πραγματικά προάγεται η πρωτότυπη (και ενίοτε αιρετική) προσέγγιση και σε ένα περιβάλλον που προωθεί αποκλειστικά την κουλτούρα της προσωπικής ανάδειξης και το πνεύμα της αντιπαλότητας από νεαρής ηλικίας. Σε ό,τι αφορά την οργανωτική πλευρά του θέματος, ο αριθμός των προτεινόμενων Προτύπων Σχολείων φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες και τα πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας.

Τέλος, η Σύγκλητος επισημαίνει εμφατικά ότι η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων για τις πανελλήνιες εξετάσεις (άρθρο 9) συνιστά σοβαρή οπισθοδρόμηση, γιατί θα εκτρέψει την ορθή διδασκαλία των μαθημάτων στο Σχολείο, υποβαθμίζοντας την κριτική σκέψη και οδηγώντας τους μαθητές στα φροντιστήρια.

------------------------------------------------------------------

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Γραμματεία Πρυτανείας
Τηλ.: 26510-07446, 09061,
Fax: 26510 07200
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">prytania@uoi.gr

Τους σοβαρούς κινδύνους από την προβληματική ρύθμιση για τη μετατροπή των σχολικών αιθουσών σε τηλεοπτικά στούντιο για τη διεξαγωγή του Κοινωνικού Πειράματος «Σχολική Τάξη LIVE»

 

αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Δ. Παπαδημούλης, Κ. Αρβανίτης, Π. Κόκκαλης, Στ. Κούλογλου και Ε.

 

Κουντουρά.

 

Οι Ευρωβουλευτές ερωτούν την Κομισιόν, εάν η τροπολογία της Υπουργού Παιδείας, Ν. Κεραμέως, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα (Γονείς-Μαθητές-Εκπαιδευτικοί), βρίσκεται σε αρμονία με νομοθετήματα – πυλώνες της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης όπως η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ακόμη, επισημαίνονται οι κίνδυνοι προσβολής τόσο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όσο και της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας διδασκόντων και μαθητών, τη στιγμή μάλιστα που θα ήταν δυνατή η προσφορά εναλλακτικών δυνατοτήτων ζώσης εκπαίδευσης.

Με την ερώτησή τους, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στοχεύουν να φέρουν την Κομισιόν προ των ευθυνών της, ενόψει των σοβαρών κινδύνων που προκύπτουν από την πρόχειρη, βιαστική, χωρίς επαρκείς διασφαλίσεις νομοθέτηση της ταυτόχρονης διδασκαλίας. Αφορά τόσο σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία, όσο και σε εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ενώ υποτίθεται πως καλύπτει έκτακτες εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω πανδημίας, τελικά υποκρύπτει απειλή για την φυσιογνωμία της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τα δικαιώματα εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

Η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

Ερώτηση για την εγκατάσταση καμερών και τη μετάδοση / καταγραφή μαθημάτων στις σχολικές αίθουσες.

Ο νόμος 4686/2020, που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, προβλέπει – σε περιπτώσεις καθολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών λειτουργιών λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων γεγονότων, αόριστης διάρκειας - την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση τεχνολογικών μέσων, στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προφανώς εκτείνεται όχι μόνο σε απλά αλλά και σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (άρθρο 9 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ2016/679, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) που αναπόφευκτα θα αποκαλύπτονται και θα μπορούν να στοιχειοθετούν προφίλ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Εξάλλου η συγκατάθεση των υποκειμένων δεν επιτρέπεται να εκμαιεύεται ούτε μπορεί να παρακάμπτεται, ενόψει του ότι δε συντρέχουν λόγοι ζωτικού συμφέροντος ασφάλειας, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαίδευση θα προχωρεί με δυο ταχύτητες ανάλογα με την ύπαρξη ή μη της συγκατάθεσης αυτής.

 

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

 

- Είναι η νομοθετική ρύθμιση σύμφωνη με τα άρθρα 7 και 8 ΧΘΔΕΕ, το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και τον προαναφερόμενο Γενικό Κανονισμό;

- Είναι οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, που θα προκύπτουν από την καταγραφή, αναγκαίοι και ανάλογοι προς τη βαρύτητα του κινδύνου προσβολής

της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας διδασκόντων και μαθητών, με δεδομένο μάλιστα την προσφορά εναλλακτικών δυνατοτήτων ζώσης εκπαίδευσης;

Μ. Τζούφη: 'Πολιτική και όχι επιστημονική επιλογή το άνοιγμα των σχολείων', αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, η Μερόπη Τζούφη σε συνέντευξή της την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο σύνολό της στην ακόλουθη διεύθυνση: https://soundcloud.com/user-899349255/105-5-29-2020-5

«Δεν καταλαβαίνω τι θα προσφέρει η επαναφορά των μαθητών γυμνασίων και της Α’ και Β’ Λυκείου. Μάλλον θέλουν να μιλήσουν για επιστροφή στην κανονικότητα και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως το κάνει αυτό για να περάσει το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιό της. Αναπάντητο ερώτημα και το αν θα γίνουν τεστ στους μαθητές».

Η Μερόπη Τζούφη, αναπληρώτρια τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδονευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μίλησε χθες «Στο Κόκκινο 105.5» και την Τζούλυ Τσίγκα για τις προβληματικές επιλογές του υπουργείου Παιδείας. 

«Στην αρχή τα παιδιά ήταν πολύ μολυσματικά και αποτελούσαν κίνδυνο για τις οικογένειές τους. Τώρα είναι τα λιγότερο μολυσματικά. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για επιστημονική αλλά για πολιτική επιλογή γιατί θέλουν να δείξουν ότι επιστρέφουν σε μια κανονικότητα. Τι θα γίνει άραγε αν υπάρξει τώρα ύποπτο κρούσμα στο σχολείο; Θα χρειαστεί μια δύσκολη διαχείριση, απολύμανση του σχολείου και ιχνηλάτιση επαφών.

Στα θετικά είναι η ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων. Ήταν κάτι που το είχαμε ζητήσει. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όμως, είναι προβληματικό ότι επανέρχονται όσοι έχουν κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα και όχι μόνο οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο.

Γραφείο Τύπου
Μερόπη Τζούφη - Βουλευτής Ιωαννίνων (ΣΥΡΙΖΑ)
Αναπλ. τομεάρχης Παιδείας
Αναπλ. καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδονευρολογίας

Την διαβεβαίωση ότι το επόμενο διάστημα Υπουργείο και Εταιρεία ακινήτων δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ) θα προχωρήσουν στην βέλτιστη λύση για την ανάπτυξη  του τόπου, μέσω της αξιοποίησης του παλιού Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, απέσπασε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΑΔ κ. Στέφανο Βλαστό κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης, η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα. 

Το αίτημα για παραχώρηση και αξιοποίηση  των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων του πρώτου Πανεπιστημίου της πόλης επί της οδού Δόμπολης, ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε  η Βουλευτής με κοινοβουλευτική της ερώτηση, δύο μόλις μήνες μετά τις εθνικές εκλογές. Γνωρίζοντας μάλιστα και το αντίστοιχο  ενδιαφέρον της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για παραχώρηση και αξιοποίηση του παλιού Πανεπιστημίου για δικές τους ανάγκες, η Βουλευτής Ιωαννίνων απευθύνθηκε και στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου, επιμένοντας πολλές φορές στο συγκεκριμένο αίτημα. 

Μετά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις η κα Κεφάλα αισιοδοξεί ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για ένα χρόνιο αίτημα της περιοχής και δηλώνει αισιόδοξη για την καλύτερη και συμφέρουσα αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του παλαιού Πανεπιστημίου.

 

Το Hpeiros.gr, έχει αναδείξει κατ' επανάληψη το θέμα και μάλιστα έχουμε καταθέσει και συγκεκρικμένη πρόταση ώστε το συγκεκριμένο συγκρότημα να αποδοθεί εκεί που ανήκει. Στη μαθητειώσα νεολαία και στον Πολιτισμό της πόλης των γραμμάτων, τα Ιωάνινα. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα είναι πραφωνία... 

Δείτε το παρακάτω λινκ και τι σημειώναμε από το 2018: 

http://ipiros.gr/ekpaideusi/28678-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD,-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE.html

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ. αριθμ. 1084/22-4-2020 Συνεδρία της με τηλεδιάσκεψη, συζήτησε επίκαιρα θέματα, που έχουν γενικότερη σημασία στην επαφή Πανεπιστημίου και Κοινωνίας.

Το ένα εξ' αυτών αφορά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε η λεγόμενη «επιμόρφωση» των νέων επιστημόνων με vouchers. Όπως σημειώνεται σε σχετικό ψήφσμα: "Οι ενέργειες που έγιναν σε πρώτη φάση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, λόγω της χαμηλής ποιότητας του «εκπαιδευτικού υλικού» με τo οποίo επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο. Μας προκαλεί ικανοποίηση η απόσυρση αυτού του μέτρου από την κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν μας καθησυχάζει, διότι και μόνο η απόπειρα εφαρμογής αυτού του προγράμματος έδειξε έλλειψη επαφής με τους νέους επιστήμονες και έλλειψη πληροφόρησης για το ποιοτικό έργο στην επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση, που επιτελείται στα ΑΕΙ".

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην υπ.αρ.1086/13-5-2020 έκτακτη ηλεκτρονική συνεδρίασή της, συζήτησε επί μακρόν και διεξοδικά την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υγείας του Ιδρύματος καθώς και τις απόψεις των Τμημάτων, σχετικά με τη σταδιακή επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού έργου και την εξεταστική διαδικασία του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020 και αφού έλαβε υπόψη τα εξής:

α) Η υγεία και ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού αποτελούν πρώτιστη φροντίδα του Ιδρύματος.

β) Οι συνθήκες και οι περιορισμοί των μέτρων που ισχύουν κατά της διάδοσης του κορονοϊού δεν επιτρέπουν τη μαζική διεξαγωγή εξετάσεων με τη φυσική παρουσία των φοιτητών.

γ) Η κατοχύρωση της ατομικής υγείας, της δημόσιας υγείας και της προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των σπουδών τους (π.χ. φοιτητές ιατρικής), αποκτούν άμεση προτεραιότητα.

δ) Καμία Επιτροπή ή συλλογικό όργανο δεν μπορεί να κατοχυρώσει με τα προτεινόμενα μέτρα τη μη εξάπλωση της νόσου.

ε) Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το διαθέσιμο προσωπικό και τα περιορισμένα οικονομικά μέσα που διαθέτει, αδυνατεί να οργανώσει εξετάσεις με φυσική παρουσία για μεγάλο αριθμό φοιτητών, τηρώντας, παράλληλα, όλους τους κανόνες και τα μέτρα προστασίας της υγείας.

στ) Η μαζική παρουσία των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και την πόλη των Ιωαννίνων, υπό τις συνθήκες που ισχύουν, περικλείουν δύο σοβαρούς κινδύνους (α) την πιθανότητα δημιουργίας εστιών μόλυνσης και διάδοσης του ιού εντός της Πανεπιστημιούπολης και (β) την ενδεχόμενη ακύρωση κάθε περαιτέρω λειτουργίας στην πανεπιστημιούπολη με επιπτώσεις που πιθανώς επηρεάζουν και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αποφάσισε,

 1. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με ιδιαίτερη μέριμνα για μεθόδους και πρακτικές που θα διασφαλίζουν τον αδιάβλητο και τον ενιαίο τρόπο εξέτασης για όλους τους φοιτητές.
 2. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη όλων των διδασκόντων αλλά και των φοιτητών προκειμένου για την οργάνωση και συμμετοχή στις εξετάσεις.
 3. Τα Τμήματα και οι διδάσκοντες δύνανται να οργανώσουν τον τρόπο εξέτασης (π.χ. γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εργασία, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανοιχτού τύπου, συνδυασμό των προηγουμένων κ.α.). Προτείνεται σε κάθε Τμήμα να συγκροτήσει, με ευθύνη του Προέδρου, ομάδα στήριξης των διδασκόντων που θα λειτουργεί σε επικοινωνία με την Ιδρυματική Επιτροπή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 4. Ο χρόνος έναρξης των εξετάσεων θα πρέπει να ξεκινά μετά τις 10 Ιουνίου και εφόσον οι φοιτητές έχουν παραλάβει τα συγγράμματά τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα.
 5. Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι κλινικές ασκήσεις που δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως, θα γίνουν με φυσική παρουσία των φοιτητών. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή περιορίζεται κυρίως στα τελευταία έτη σπουδών και στους επί πτυχίω φοιτητές, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας που θα ανακοινωθούν από τον ΕΟΔΥ και την Επιτροπή Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς, επίσης, και για συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα, στην περίπτωση που τα Τμήματα αδυνατούν να μεταφέρουν ή να τα αναπληρώσουν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. Τμήμα Χημείας).
 6. Η έναρξη των εξετάσεων που έχουν διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο μπορεί να ορισθεί μετά τις 25-5-2020.
 7. Την υποχρεωτική υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου κάθε Τμήματος για κάθε Εργαστήριο, το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία διατήρησης των κανόνων υγιεινής στα Εργαστήρια. Υπεύθυνος για την τήρηση της υγιεινής είναι ο υπεύθυνος του εκάστοτε Εργαστηρίου.
 8. Οι Κύπριοι φοιτητές και οι φοιτητές από άλλες χώρες θα παραμείνουν σε υποχρεωτική διά νόμου καραντίνα 14 ημερών, ενώ προτείνεται, επίσης, 7ήμερη καραντίνα στους ημεδαπούς φοιτητές που προέρχονται από άλλες περιοχές εκτός Ηπείρου.
 9. Για όσα εργαστηριακά μαθήματα, κλινικές ασκήσεις ή εξετάσεις εξ αποστάσεως υπάρξουν φοιτητές που δεν θα συμμετέχουν λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, τα Τμήματα οφείλουν να φροντίσουν την αναπλήρωσή τους ή την επιπλέον εξέταση αντίστοιχα.

Επισημαίνουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαμβάνει χώρα ως αναπόφευκτη λύση λόγω της έκτακτης ανάγκης και δεν αναγνωρίζεται ως δόκιμος τρόπος εκπαίδευσης για το ίδρυμα τόσο όσον αφορά στη διδασκαλία όσο και στη εξεταστική διαδικασία.

Με βάση όλα τα παραπάνω, θα ληφθούν οι παρακάτω απαραίτητες ενέργειες για τη σταδιακή επάνοδο:

 1. Συναίνεση των φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε εργαστηριακά μαθήματα και κλινικές.
 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανάλογο με εκείνο το ΠΓΝΙ.
 3. Έλεγχος συμπτωμάτων από τον υπεύθυνο του εργαστηριακού μαθήματος και πιθανή θερμομέτρηση.
 4. Προγραμματισμός καθαριότητας, απολυμάνσεων, χρήση προστατευτικών μασκών προμήθεια απολυμαντικών και άλλων υλικών προστασίας.
 5. Για το προσωπικό όλων των τμημάτων και τους φοιτητές θα οργανωθούν ειδικά σεμινάρια ανάλυσης των μέτρων προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων, κλινικών και φοιτητικών κατοικιών.

Ιωάννινα, 13 Μαΐου 2020

Η Σύγκλητος

Γράφει ο Τάσος Τόκας, δάσκαλος ειδικής αγωγής, διευθυντής 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Αν για όλους μας η περίοδος αυτή είναι δύσκολη, για τα παιδιά ΑμεΑ των λαϊκών οικογενειών γίνεται Γολγοθάς. Η συνθετότητα των προβλημάτων που βιώνουν τα παιδιά αυτά έρχεται να επιδεινωθεί λόγω της έλλειψης υποστηρικτικών δομών αφού η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα οξυμένα προβλήματα του πολύπαθου χώρου της Ειδικής Αγωγής.

Θα πει κάποιος: «Εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός ασχολήθηκε προσωπικά με το αίτημα μιας μητέρας αυτιστικού παιδιού[1] κι εσείς λέτε ότι δεν ενδιαφέρεται;» Ακριβώς, αυτά τα επικοινωνιακά «κολπάκια» γίνονται για να συγκαλύψουν τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες, διαχρονικά των κυβερνήσεων, για τις ελλείψεις ως προς την υποστήριξη των παιδιών ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Καταρχάς, αν είναι σχετικά δύσκολο να κατανοήσουν τα μικρά παιδιά τα «γιατί» και τα «πώς» της πανδημίας του κορονοϊού, για πολλές περιπτώσεις παιδιών ΑμεΑ είναι σχεδόν αδύνατο. Πώς π.χ. να εξηγήσει ένας γονέας σ’ ένα παιδί με βαριά νοητική υστέρηση ή αυτισμό, γιατί σταματήσαμε να πηγαίνουμε στο σχολείο; Γιατί περιορίσαμε ή σταματήσαμε τις βόλτες μας; Γιατί δεν βλέπουμε τον παππού και τη γιαγιά; Γιατί πρέπει να φοράμε μάσκες και γάντια; Όλα αυτά τα «γιατί» είναι αδύνατο από μόνη της μια οικογένεια να τα απαντήσει.

Η απουσία της αναντικατάστατης επιστημονικής στήριξης, όπως για παράδειγμα των ψυχολόγων, εργοθεραπευτών φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών κ.α. που, έτσι κι αλλιώς ήταν ελλιπέστατη σε επίπεδο δημόσιων οργανωμένων δομών σε κανονικές συνθήκες, αφήνει, μαζί με τις συνέπειες από την πανδημία, ανεξίτηλα τα σημάδια της στα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειες του. Στις σημερινές συνθήκες, έντονου άγχους, εγκλεισμού και γενικευμένης ανασφάλειας, όχι μόνο έπρεπε να συνεχίσουν με κάθε τρόπο τις επιστημονικές παρεμβάσεις για να μην παλινδρομήσουν, αλλά θα έπρεπε, με ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους, να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της στήριξής τους με κάθε τρόπο και μέσο.

Προχωρώντας στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών, τα πράγματα είναι τουλάχιστον τραγικά. Ενώ στην πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη της τηλεκπαίδευσης στην εκπαίδευση δεν γινόταν καμία αναφορά στις μονάδες Ειδικής Αγωγής, στη συνέχεια ήρθε νέα εγκύκλιος με την οποία το υπουργείο καλούσε τα ΚΕΣΥ «να οργανώσουν εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων και μαθητών … και σε συνεργασία με τους διευθυντές των ΣΜΕΑΕ, να συντονίσουν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνη τους». Καλούσε επίσης τους «μαθητές των σχολείων Ειδικής Αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συμμετέχουν με τις κατάλληλες προσαρμογές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία που οργανώνεται ανά περιοχή»(!!!). Όσο και αν είναι απαραίτητη μια τέτοια παρέμβαση του Υπουργείου, εντούτοις, η εγκύκλιος δεν προέβλεπε κανένα μέτρο για το πώς θα λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση με δεδομένες τις ιδιαίτερες δυσκολίες στη μάθηση των παιδιών. Με λίγα λόγια, «οδηγίες προς ναυτιλομένους» και από κει και πέρα είναι ατομική ευθύνη το αν οι γονείς τις υλοποιήσουν ή όχι. Για μια ακόμη φορά δηλαδή το Υπουργείο και η Κυβέρνηση σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου!

Σε αντίθεση με την απόλυτα ανεύθυνη στάση του Υπουργείου Παιδείας, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί των Εδικών Σχολείων, των Τάξεων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους με αίσθημα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ευθύνης. Αφιέρωσαν κι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο από πριν για να βρουν νέους τρόπους εκπαιδευτικής υποστήριξης, έχοντας υπόψη τις τεράστιες αντικειμενικές δυσκολίες. Διατήρησαν την επαφή με τα παιδιά και τις οικογένειές τους κυρίως εμψυχώνοντάς τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και δυναμώνοντας τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς σχολείου-εκπαιδευτικού –οικογένειας.

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς ανέδειξε προβλήματα που τα περισσότερα, για όσους ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή, είναι αυτονόητα, αλλά και κάποια νέα ζητήματα και σύνθετες καταστάσεις:

 • Η ζωντανή επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τα παιδιά και τους γονείς (τηλέφωνο, βιντεοκλήση) έφερνε χαρά και συγκίνηση. Οι γονείς ευχαριστούν τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται κοντά τους αυτές τις δύσκολες για όλους στιγμές, ενώ τα παιδιά εκδήλωναν τη χαρά τους με ποικίλους-συγκινητικούς τρόπους. Τους εμπιστεύονται ιδιαίτερα οικογενειακά τους προβλήματα, αν κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις παρούσες συνθήκες. Ο εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής θεωρείται από τους γονείς και τα παιδιά σχεδόν … μέλος της οικογένειας. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, (π.χ. λειτουργικός αυτισμός και κυρίως σε βιντεοκλήσεις) δημιουργούνταν συναισθηματική ένταση. Ο μαθητής δεν ήθελε να σταματήσει η κλήση, ήθελε να δει από κοντά τον δάσκαλό του, ήθελε να πάει στο σχολείο κ.ά. καταστάσεις δηλαδή που δε βοηθούσαν καθόλου το παιδί.
 • Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων επιβεβαιώνει ότι οι φόρμες τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου (e-me, e-cllass, webex) δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους και πολύ περισσότερο από τα παιδιά, για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν έχουν φτιαχτεί για ΑμεΑ.
 • Σε σχέση με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι γονείς επιλέγουν να επικοινωνήσουν ζωντανά με φόρμες που οι ίδιοι (σε κάποιες περιπτώσεις και τα παιδιά) είναι εξοικειωμένοι (π.χ. viber, messenger κ.ά).
 • Όσον αφορά τις γραπτές ασκήσεις, υπάρχει, δικαιολογημένα, τρομερή δυσκολία από τους γονείς να τις αξιοποιήσουν. Ο απλούστατος λόγος είναι ότι ο γονέας δεν είναι Ειδικός Παιδαγωγός. Τα περισσότερα παιδιά που φοιτούν στην Ειδική Αγωγή χρειάζονται ιδιαίτερους παιδαγωγικούς χειρισμούς, ώστε να καθίσουν σε ένα γραφείο και να εκτελέσουν μια γραπτή εργασία, να διαχειριστεί η διάσπαση της προσοχής τους, να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα αντίδρασης κατά την προσπάθεια χωρίς όμως να σταματήσει η εργασία κλπ. Αυτό που για ένα άλλο παιδί είναι «απλό» και «αυτονόητο» εδώ απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς. Έτσι οι εκπαιδευτικοί συχνά ακούνε στα τηλεφωνήματα «σας παρακαλούμε, μην μας φορτώνετε κι άλλα προβλήματα, αρκετά έχουμε».
 • Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών που αντιμετωπίζουν κοινωνικής και οικονομικής φύσης προβλήματα και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους από την πολιτεία (οικογένειες που έχουν την ανάγκη παρέμβασης της Πρόνοιας, οι ίδιοι ΑμεΑ, άνεργοι κ.ά). Για τα παιδιά τους, το σχολείο αποτελούσε μια όαση μέσα στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί είχαν καθημερινή «εικόνα» της κατάστασης των παιδιών και μπορούσαν να παρεμβαίνουν για να βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί, στις σημερινές συνθήκες, αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα επικοινωνίας με αυτές τις οικογένειες και ο καθένας μπορεί να φανταστεί την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των μελών τους, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη από δημόσιες δομές.
 • Έχουν μεταφερθεί στους εκπαιδευτικούς προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά της αστυνομίας απέναντι σε γονείς που βγαίνουν βόλτα με τα παιδιά τους, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι προσβλητική.
 • Τέλος, σχεδόν σε όλες τις οικογένειες ελλοχεύει ο «τρόμος» για το τι θα γίνει αν ένας γονέας νοσήσει από τον ιό και τον μεταδώσει άθελά του στο παιδί το οποίο μπορεί να βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή. Με δεδομένη την ανυπαρξία υποστηρικτικών υπηρεσιών οι συνέπειες θα είναι τραγικές.

Στις σημερινές λοιπόν συνθήκες ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό επιβάλλεται να προσφέρει τις επιστημονικές του γνώσεις, να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλάι των παιδιών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας επιτακτικά να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ουσιαστική στήριξή τους. Πιο απαιτητικά να θέτουν προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας το αίτημα της γενναίας αύξηση της χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής καθώς οι ανάγκες είναι πιο σύνθετες και πολλαπλάσιες. Με αυτόν τον τρόπο, αιτήματα και θέσεις θα συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων.

Το πρώτο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι στην Ειδική Αγωγή δεν μπορούμε να μιλάμε για τηλεκπαίδευση, αλλά για εξ αποστάσεως εκπαιδευτική, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη. Ως εκ τούτου ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να στηριχτεί (με εξαίρεση ίσως κάποια παιδιά με αισθητηριακά προβλήματα και αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας) στη χρήση των υπαρχουσών φορμών τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι πρώτα και κύρια η ζωντανή επικοινωνία με όποιο τρόπο και μέσο είναι εξοικειωμένο το παιδί και ο γονέας και σε δεύτερη φάση να αναζητήσει και προτείνει ηλεκτρονικές σελίδες με εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια, παζλ, ταινίες, ντοκιμαντέρ, κατασκευές, τραγούδια, θεατρικές παραστάσεις και ανάγνωση παραμυθιών.  

Έχοντας κατά νου την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού, την ηλικία του και τις ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία του, ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους γονείς να οργανώσουν την καθημερινότητά του με ένα σταθερό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες, παιχνίδι, περίπατο κλπ. Να πάρουμε υπόψη ότι στις περισσότερες (αν όχι σε όλες) περιπτώσεις παιδιών ΑμεΑ, το σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα, βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και των εντάσεων.

Όλα τα παραπάνω δε μπορούν να αποτελούν μέρος της ατομικής ευθύνης εκπαιδευτικών και γονιών. Τα αιτήματα που η ίδια η ζωή αποδεικνύει ότι είναι υπερ-ώριμα να υλοποιηθούν αποτελούν κρατική ευθύνη που το Υπουργείο και η Κυβέρνηση οφείλει να ικανοποιήσει άμεσα:

 • Με ευθύνη του κράτους, έκτακτη χρηματοδότηση, πρόσληψη μόνιμου επιστημονικού προσωπικού να διασφαλιστούν όλες οι αναγκαίες θεραπείες, η άθληση, εργοθεραπευτική και φυσιοθεραπευτική επιστημονική στήριξη, παραπέρα ψυχολογική και συμβουλευτική των παιδιών και των οικογενειών τους.
 • Την διάθεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablet, laptop, σύνδεση internet) για να μπορεί να υπάρξει η εξ αποστάσεως υποστήριξη για όσα παιδιά με αναπηρία μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα.
 • Δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Διδακτικού Υλικού από το Υπουργείο, στην οποία θα υπάρχει υλικό διαβαθμισμένο για κάθε Ειδική Μαθησιακή Ανάγκη και Δυσκολία, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες και υλικό για όλες τις ηλικίες.
 • Πλήρης στελέχωση και ανάπτυξη των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ώστε να προσφέρουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες διάγνωσης – θεραπείας – αποκατάστασης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.
 • Έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στην Παιδεία, ώστε όλες οι σχολικές μονάδες, όλα τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, να έχουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

 


[1]Κορονοϊός: Η ανάρτηση στο Facebook και το τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε μητέρα παιδιού ΑΜΕΑ Πηγή: Protagon.gr

Μπορεί οι περισσότεροι Δήμποι να προβαίνουν σε συνεχείς απολυμάνσεις αυτό το διάστημα καθ' οτι από την ερχόμενη Δευτέρα θα επιοστρέψουν σε αυτά οι μαθητές της Γ' Λυκείου, εντούτοις πριν λίγο σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ-1, η υπουργός Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ότι οι απολυμάνσεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θετικά κρούσαματα δεν ενδείκνυνται γιατί περιέχουν χημικές ουσίες. Εκείνο που χρεάζεται -είπε- είναι ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών, όπως τα χερούλια στις πόρτες κ.α. "Ο χρόνος των περίπου δύο μηνών που είναι κλεσιτά τα Σχολεία είναι ικανό σύμφωνα με τους ιεδικούς για τον εκφυλισμό του ιού" ανέφερε. Για την καθαριότητα των σχολείων σημείωσε ότι έχει δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να χρησιμοποιούν εργαζόμενους καθαριότητες από άλλες δομές που είναι κλειστές όπως για παράδειγμα τα Δημοτικά Σχολεία, τα νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς. 

Ενημέρωσε ακόμη ότι αντισηπτικά έχουν φτάσει σε όλες τις Σχολικές επιτροπές των Δήμων της χώρας προκειμένου την ερχόμενη Δευτέρα να υπάρχουν σε όλα τα Σχολεία. 

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως "Επιπλέον του τεχνολογικού εξοπλισμού που έχει ήδη διοχετευθεί στα Σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και του πρόσθετου που δρομολογείται μέσω ΕΣΠΑ, ο ιδιωτικός τομέας συμπράττει και αυτός στην ενίσχυση του εξοπλισμού προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ευχαριστεί θερμά τους δωρητές, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού "ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ") και το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς και τον Όμιλο Εταιριών ΤΕΧΑΝ-ENVIPCO, το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης-Ανταποδοτική Ανακύκλωση, την EΥ Ελλάδος, την Coca-Cola Τρία Έψιλον και τους ανώνυμους ιδιώτες δωρητές, για δωρεές που σε πρώτη φάση υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και αντιστοιχούν σε 9.000 συσκευές tablet. Ο εν λόγω εξοπλισμός είναι καθ’ οδόν για περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες (Γυμνάσια και Λύκεια) που καλύπτουν τη μεγάλη πλειοψηφία των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Ο εξοπλισμός αυτός συνιστά περιουσία της σχολικής μονάδας και θα διατίθεται σε μαθητές ή/και εκπαιδευτικούς για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και, πιο μακροπρόθεσμα, για να συμβάλει στην εμβάθυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη οικογενειών με κριτήρια το χαμηλό εισόδημα, την ανεργία γονέων/κηδεμόνων, τις μονογονεϊκές, τρίτεκνες, πολύτεκνες ή ορφανικές οικογένειες, τις ειδικές δυσκολίες μάθησης ή τις εξαιρετικές επιδόσεις μαθητών.

Ο ακριβής αριθμός των συσκευών ανά σχολείο καθορίζεται με βάση το ύψος των δωρεών, το μαθητικό πληθυσμό και τον υφιστάμενο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων. Ακολουθούν και άλλες σημαντικές δωρεές που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και με τις οποίες το Υπουργείο στοχεύει να ενισχύσει τον εξοπλισμό του συνόλου των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Το Υπουργείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε η ενίσχυση των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων καθώς και περαιτέρω ενίσχυση των Γυμνασίων και Λυκείων να ακολουθήσει και μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ, επιπλέον τυχόν νέων δωρεών.

Σε δηλώσεις τους, η Υπουργός Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη τόνισαν:

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους δωρητές που τις δύσκολες αυτές στιγμές στηρίζουν έμπρακτα την παιδεία. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι ήδη καθ’ οδόν για τα σχολεία προκειμένου να διατεθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που τον έχουν ανάγκη κατά την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου. Οι δωρεές αυτές έρχονται να προστεθούν στις ήδη δρομολογημένες μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ δράσεις και πρωτοβουλίες του Υπουργείου, για την τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων μας. Χτίζουμε βήμα-βήμα τα σχολεία που μας αξίζουν, αξιοποιούμε το κεκτημένο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δημιουργούμε τις συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας.»

More Articles ...

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει ένας διάλογος για την τιμή γάλακτος που θα εισπράξει φέτος ο παραγωγός από τις γαλακτοκτομικές εταιρίες και βιομηχανίες. Δυστυχώς κι εδώ ακούγονται πολλές ανακρίβειες που έχουν μπερδέψει τους παραγωγούς. Ενώ γίνεται λόγος και καλλιεργούνται προσδοκίες στους παραγωγούς ότι η τιμή του γάλακτος θ' ανέβει και μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1 ευρώ το κιλό με μέση τιμή τα 94 λεπτά, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Όταν, κυρίως οι μικροπαραγωγοί, συζητούν με εμπόρους και εκπροσώπους γαλακτοβιομηχανίων για την τιμή που εκτιμούν ότι θα ισχύει από το φθινόπωρο, απογοητεύονται πλήρως καθώς τους λένε ότι θα είναι μόλις τα 77 λετπά το κιλό. Δηλαδή θα υπάρχει αύξηση 2 λεπτά, από τα 75 που πουλούσαν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ποια είναι όμως η αλήθεια; Όπως μας ενημέρωσαν από μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου στην οποία απευθυνθήκαμε, όντως η τιμή του γάλατος και ειδικά του πρόβειου, εκτιμάται ότι λόγω αυξημένης ζήτησης και κορωνοϊού, θ' ανέβει αλλά η αύξηση δεν αφορά τους μικροπαραγωγούς. Θα την εισπράξουν όσοι διαθέτουν προς πώληση πάνω από 20 τόνους ετησίως και η ποιότητα του γάλα΄κτος πληροί συγκεκριμένες υψηλές προδιαγραφές. Για όλους τους υπόλοιπους η τιμή θα παραμείνει στα περυσινά επίπεδα ίσως αυξημένη κατά 1 ή το πολύ 2 λεπτά το κιλό, όπως προαναφέραμε. 

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Ο ΑΟ BUDO σε συνεργασία με την ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , διοργανώνει το προσεχές τριήμερο 24-26/7 τρείς Πανελλήνιους αγώνες σκοποβολής IPSC μόνο για εφήβους και νεανίδες. Οι αγώνες αυτοί ήταν αρχικά

προγραμματισμένοι να γίνουν με πλήρεις τις κατηγορίες και σε διαφορετικές ημερομηνίες , αλλά ο COVIT 19 επέφερε την αναβολή τους. Η ΣΚ.Ο.ΕΛΛΑΔΟΣ και ο ΑΟ ΜΠΟΥΝΤΟ συνειδητοποιώντας το πρόβλημα που θα επέφερε στους εφήβους και

νεανίδες σκοπευτές – μαθητές η αναβολή τους , αποφάσισαν να τους διοργανώσουν τηρώντας με αυστηρότητα το υγειονομικό πρωτόκολλο . Έτσι οι νεαροί σκοπευτές όλης της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις προνομιούχες

πανελλήνιες διακρίσεις που θα τους εξασφαλίσουν και πρόσθετα μόρια για την εισαγωγή τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσω των ειδικών πινάκων επιτυχόντων της ΓΓΑ. Βέβαια το εγχείρημα πολύ δύσκολο λόγω των ειδικών συνθηκών , κάτι

που η Ομοσπονδία το γνωρίζει καλά και γι αυτό ανέθεσε στον ΑΟ BUDO την διοργάνωση λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων του , της εμπειρίας του και της μεγάλης σημασίας που δείχνει στους σκοπευτές των μικρών ηλικιών. Το ότι κάθε χρόνο ο

Όμιλος διοργανώνει από 2-3 διαφορετικών όπλων Πανελληνίους σίγουρα κάτι σημαίνει ,μάλιστα χωρίς την στήριξη και βοήθεια των τοπικών αρχών , παρότι εξ αιτίας των δραστηριοτήτων του είναι μία συνεχής αιμοδοσία προς τον τοπικό αθλητικό

και όχι μόνον τουρισμό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρ όλες τις αντιξοότητες υπάρχουν και σταθεροί υποστηρικτές των προσπαθειών του Ομίλου , όπως ο Ταξίαρχος κ. Χρήστος Σιόρεντας , Δ/κτης της 8ης Μ/Π ΤΑΞ , ο Αν/χης κ. Μάριος Σταμέλος , Δ/κτης του 625 ΤΠ

,καθώς και ανελλιπώς οι προκάτοχοί τους ,τους οποίους ευχαριστούν θερμά η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,ο ΑΟ ΜΠΟΥΝΤΟ και όλοι οι γονείς των μικρών σκοπευτών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες , γνωρίζοντας ότι χωρίς τις

προσπάθειές τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους δεν θα ήταν δυνατή υπό τις σημερινές συνθήκες η πραγματοποίηση των αγώνων.

ΑΠΟ ΤΟ BUDO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369