ΜΕΝΟΥΜΕ ΗΠΕΙΡΟ

Οι συμβάσεις των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – μεταξύ των οποίων και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού – με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις απασχολούμενων σε αυτούς στο πλαίσιο μίσθωσης έργου, οι οποίες έληγαν στις 31/12/2015, παρατείνονται μέχρι την 31η/12/2016, με διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) που υπογράφηκε την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄ 184).

Με τη συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού έως το τέλος του 2016, προκειμένου να υλοποιηθούν οι συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, εν όψει της διαμόρφωσης του νέου πλαισίου διοίκησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.
Συμπερασματικά, η Π.Ν.Π. με αριθμό φύλλου 184 έδωσε το «φιλί της ζωής» σε 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, πανελλαδικά, καθώς οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και λοιπές λειτουργικές δαπάνες των Φορέων θα καλυφθούν από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

e horos logo