Σε ανακοίνωση - ενημέρωση της Πανελλήνιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη "ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ" αναφέρονται τα εξής:
Σε ανακοίνωση - ενημέρωση της Πανελλήνιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη "ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ" αναφέρονται τα εξής:

Με  επιτυχία, τόσο από άποψη συμμετοχής, όσο και από άποψη αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 ΑΥΓ.2009 – στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δήμου Μολοσσών στο Βουτσαρά Ιωαννίνων η 1η – μετά την πρόσφατη έγκριση του Καταστατικού – Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) της Κίνησής μας.

Μετά  την σύντομη ενημέρωση για  την πορεία της Κίνησης και  την προβολή πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού – προσφορά του Μιχάλη Πασιάκου – με θέμα το ιστορικό του προβλήματος της ρύπανσης του Καλαμά  και των κινητοποιήσεων του Λαού των παρακαλάμιων περιοχών, παρουσιάστηκαν στη Γ.Σ οι εισηγήσεις:

α. Ρύπανση  – Μόλυνση Καλαμά: Εξέλιξη, σημερινή κατάσταση, προοπτικές, με εισηγητή      τον κ. Νίκο Γιαννούλη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και

β. Οργανωτική – Προγραμματική εισήγηση, με εισηγητή την απερχόμενη Διοίκηση της Κίνησης.

    Ύστερα  από ευρεία και γόνιμη συζήτηση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι απόψεις εκπροσώπων κομμάτων και Νομαρχίας Ιωαννίνων, Παρακαλάμιων Δημάρχων και μελών της Κίνησης, η Γενική Συνέλευση κατέληξε σε συμπεράσματα – διαπιστώσεις και αποφάσεις ως εξής:

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Ο όμορφος και ζωοδότης Καλαμάς, που από αρχαιοτάτων χρόνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και ταυτισμένος με όλη σχεδόν την Βορειοδυτική Ήπειρο, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΜΕΣΑ. Μέρα με τη μέρα μετατρέπεται από πηγή ζωής, αναψυχής, πολιτισμού και ανάπτυξης σε εστία περιβαλλοντικής απαξίωσης και καταστροφής της μεγάλης λεκάνης απορροής του αλλά και των γειτονικών προς αυτή περιοχών.

2. Οι αιτίες είναι γνωστές σε όλους. Τα λόγια και οι υποσχέσεις περισσεύουν. Οι πράξεις όμως είναι λιγοστές έως ανύπαρκτες. Τόσο, που οι κάτοικοι της περιοχής – όσοι απέμειναν πλέον – να αναρωτιούνται αν πράγματι υπάρχει βούληση στους ασκούντες εξουσία, για επίλυση του προβλήματος, ή η υποκρισία έχει αναχθεί σε κανόνα της πολιτικής – και όχι μόνο – ζωής του τόπου.

3. Για τους λόγους αυτούς η ύπαρξη και ενδυνάμωση της Πανελλήνιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη «ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ», είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία και επιβεβλημένη. Η Κίνηση μας, στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού, θα προσπαθήσει και θα επιδιώξει :

 α. Συστηματική, επιστημονική και αντικειμενική καταγραφή όλων των ρυπαντών – μολυντών του Καλαμά, που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του (βιομηχανικοί, αστικοί, γεωργοκτηνοτροφικοί) και το δημόσιο κατονομασμό τους.

 β. Άμεσους  και αυστηρούς ελέγχους και την άτεγκτη εφαρμογή των Νόμων, Αποφάσεων, Όρων και αδειών που διέπουν τη λειτουργία των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού.

 γ. Σοβαρή επανεξέταση όλου του πλέγματος  των Νόμων, αποφάσεων, λύσεων ρυθμίσεων, αδειών κλπ. που συνθέτουν το πρόβλημα και αφού ληφθεί υπόψη η πολύτιμη, αλλά και οδυνηρή ταυτόχρονα, εικοσαετής και πλέον εμπειρία.

 δ. Σοβαρές, τεκμηριωμένες και με κοινωνική  συναίνεση αποφάσεις και λύσεις, που να διασφαλίζουν τη συνέχιση της ζωής στον τόπο και την ανάδειξη του Καλαμά σε βασικό και αναντικατάστατο παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, συμβατής με τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ

1. Για την  επιτυχία των παραπάνω στόχων  και επιδιώξεων της Κίνησής μας η Γ.Σ. αποφάσισε:

 α. Πρώτη  και συμβολική ενέργεια, για την  ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και  ενεργοποίηση της κοινωνίας το ημίωρο «κρέμασμα» τεσσάρων (4) μελών της  Κίνησης, πάνω στον Καλαμά από τη γέφυρα Σουλόπουλου που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση.

 β. Συγκρότηση Τοπικών Κλιμακίων (Τ.Κ) από μέλη της Κίνησης σε όλο το μήκος του ποταμού – και όπου είναι δυνατό – που θα παρακολουθούν και θα ενημερώνουν άμεσα το Δ.Σ, για την κατάσταση του Ποταμού.

 γ. Εξουσιοδότησε  το Δ.Σ για προγραμματισμό και προετοιμασία αγωνιστικών κινητοποιήσεων και δράσεων με κλιμακούμενη ένταση, σε επιλεγμένες θέσεις και με τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση των πολιτών.

 δ. Στενή  συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς φορείς της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού, με τις οργανώσεις των αποδήμων της ίδιας περιοχής και με όλους τους επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της Ηπείρου.

 ε. Ενημέρωση  όλων των πολιτικών κομμάτων –  και κυρίως των κοινοβουλευτικών – προκειμένου να συμπεριλάβουν  στο πρόγραμμά τους συγκεκριμένες θέσεις και δεσμεύσεις για τα προβλήματα του ΚΑΛΑΜΑ.

 στ. Μελέτη και προετοιμασία προσφυγής – αν απαιτηθεί – στη Δικαιοσύνη αλλά και στα αρμόδια όργανα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

 ζ. Αξιοποίηση όλων των Μ.Μ.Ε (έντυπων και ηλεκτρονικών), για την ανάδειξη του σοβαρού προβλήματος του ΚΑΛΑΜΑ και την ενεργό κινητοποίηση των πολιτών για την επίλυσή του.

2. Τέλος  η Γ.Σ ανέδειξε ομόφωνα τα  νέα όργανα Διοίκησης της Κίνησης,  που συγκροτήθηκαν σε σώμα  ως εξής:

Πρόεδρος: Πάνος Παππάς (Παλιουρή Ιωαννίνων)
Αντιπρόεδρος: Παύλος Κοσοβίτσας (Κάτω Ραβένια Ιωαννίνων)
Γενικός Γραμματέας: Πάνος Γεωργίου (Γιάννινα)
Οργανωτικός Γραμματέας: Πέτρος Πάντος (Σουλόπουλο Ιωαννίνων)
Ειδικός Γραμματέας: πατέρας Γεώργιος Τζώρτζης (Ραβενή Θεσπρωτίας)
Ταμίας: Νίκος Καζούκας (Καλοχώρι Ιωαννίνων)
Μέλη: Γιώργος  Αμυράς (Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων), Σταύρος  Ζηκόπουλος (Μαζαράκι Ιωαννίνων) και Παναγιώτης Μπουρατζής (Βασιλόπουλο Ιωαννίνων).
Αναπληρωματικά  μέλη Δ.Σ.: Σπύρος Καλογήρου (Πέντε Εκκλησιές Θεσπρωτίας), Βασίλης Μπαλωμένος (Βασιλόπουλο Ιωαννίνων), Δημήτρης Ντούγιας (Βερενίκη Ιωαννίνων) και Δημήτρης Πανούλης (Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων).
Ελεγκτική Επιτροπή: Νίκος Βασιλείου (Σέλτσαινα  Ιωαννίνων), Χρήστος Κολομβούνης (Δεσποτικό  Ιωαννίνων) και Νίκος Παππάς (Δελβινακόπουλο Ιωαννίνων).
Αναπληρωματικά  μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής:
Τάσος  Βασιλείου (Καλοχώρι Ιωαννίνων), Παναγιώτης Δούμας (Σουλόπουλο Ιωαννίνων)  και Κώστας Παππάς (Σουλόπουλο  Ιωαννίνων).

Το νέο Δ.Σ. της Κίνησης, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του:
 • Ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Νίκο Γιαννούλη και Μιχάλη Πασιάκο για την πολύτιμη βοήθεια τους στην Κίνηση.
 • Ευχαριστεί τα μέλη της Κίνησης για την εμπιστοσύνη και την τιμητική εκλογή
 • Καλεί όλους τους ενεργούς πολίτες να συστρατευθούν μαζί μας για τη σωτηρία του ΚΑΛΑΜΑ και την ανάδειξή του σε βασικό και αναντικατάστατο παράγοντα ανάπτυξης της Βορειοδυτικής Ηπείρου, συμβατής με τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

 
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πάνος Παππάς

Ο Γεν. Γραμματέας
Πάνος Γεωργίου

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

emailcontact

 

 

 KarzPreveza

 

Στην Άρτα «ταξιδεύει» η παράδοση του Πωγωνίου μετά από πρόσκληση του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης «Ο Σκουφάς» για παρουσίαση της Πωγωνίσιας Φορεσιάς.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Πωγωνίου και τον Πολιτιστικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Δελβινακίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου, στις 8:30μ.μ., στην Πνευματική Στέγη του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την Φιλόλογο κ. Βλάχου – Νόνη Λευκή για την ιστορία και τις ιδιαιτερότητες της Πωγωνίσια Φορεσιάς, θα προβληθεί σχετικό ντοκιμαντέρ ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Πωγωνίου κ. Αναστάσιος Γιούνης, ο Πρόεδρος του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτης κ. Νικόλαος Μπανταλούκας και ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Δελβινακίου κ. Μιχάλης Μάγκος. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί τιμητική βράβευση του τμήματος γυναικών.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς και μουσική από το συγκρότημα του Κωνσταντίνου Λιόντου.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΙΤΣΑΣ σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:  "Κτηνοτρόφε, Κτηνοτρόφισσα,
Μετά το ΠΑΣΧΑ με τα  καλάθια “καπαμά” της κυβέρνησης ήρθαν και οι γαλακτοβιομηχανίες για να μειώσουν την τιμή του γάλακτος!!
Έτσι η «ΔΩΔΩΝΗ» μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σ΄αυτή και τον κουρνιαχτό των εγκαινίων και των πανηγυρισμών για την επέκταση της βιομηχανίας,
για το ρεκόρ εξαγωγών φέτας, για τα νέα προϊόντα μας έστειλε την «λυπητερή». Στα τιμολόγια που πήραμε είδαμε να μειώνεται αναδρομικά (από τον Μάρτη) η
τιμή του γάλακτος στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους που παράγουν μέχρι και 60 τόνους κατά τρία λεπτά!! Δεν θα σταματήσουν εδώ ετοιμάζουν και νέα
μείωση!! Η μείωση της τιμής θα προσθέσει νέες δυσκολίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους που είναι ήδη χρεωμένοι στις τράπεζες και δεν τα φέρνουν
βόλτα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την παραγωγή. Ήδη ένας στους δέκα κτηνοτρόφους έχει εγκαταλείψει την παραγωγή σύμφωνα και με τα
τελευταία στοιχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Με τον τρόπο αυτό προωθείται ο μόνιμος στόχος της ΚΑΠ της ΕΕ που είναι η συγκέντρωση της παραγωγής σε όλο και πιο λίγα χέρια και γι΄ αυτό κάθε
αναθεώρησή της είναι και χειρότερη από την προηγούμενη όπως και η τωρινή που ξεκίνησε αρχές του 2023.
Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές της φέτας έφτασαν τα 605 εκατομμύρια ευρώ το 2022 έναντι 388 εκατομμυρίων ευρώ το 2019 και δείχνουν ότι η διαχρονική πολιτική της
εξωστρέφειας των προϊόντων «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» έχει να κάνει αποκλειστικά με τα κέρδη των γαλακτοβιομηχανιών και την βελτίωση της
θέσης τους στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Παράλληλα η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα μας για κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα επικαλούμενη το πλαίσιο της «ελεύθερης
αγοράς» την ίδια στιγμή που εξακολουθεί να προσφέρει «κατώτατα εγγυημένα κέρδη» στους εργολάβους που εκμεταλλεύονται τις Εθνικές οδούς και τα διόδια, στις
εταιρείες διαχείρισης των απορριμμάτων, στους βιομηχάνους που ασχολούνται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά που έχουν εγγυημένη
τιμή.
Στην ανάπτυξη αυτή που κίνητρο έχει τα κέρδη των γαλακτοβιομηχανιών και όχι τις διατροφικές ανάγκες του λαού οι δικές μας ανάγκες και οι κόποι
μας δεν χωράνε.
Είναι καιρός να πούμε φτάνει πια. Μέσα από το σύλλογό μας και δυναμώνοντάς τον, φτιάχνοντας καινούργιους όπου δεν υπάρχουν να κάνουμε πράξη το σύνθημα των
αγώνων μας «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ» γιατί δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από καμία κυβέρνηση που οδηγό έχει
την ΚΑΠ της ΕΕ.
 
Μέσα από την πείρα που συγκεντρώσαμε βγάλαμε το συμπέρασμα ότι μόνο όταν εμπιστευτήκαμε τη δύναμή μας και προχωρήσαμε σε αγώνες τοπικά, περιφερειακά
και πανελλαδικά σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και έχοντας τη στήριξη του υπόλοιπου λαού που και αυτός υποφέρει, καταφέραμε να
αποσπάσουμε μικρές και οι μεγάλες ανάσες όπως το αφορολόγητο, τις ενισχύσεις- ψίχουλα για την κάλυψη της αύξησης των ζωοτροφών κλπ.
Το επόμενο διάστημα ο Σύλλογος θα προχωρήσει σε πλατιά ενημέρωση όλων των κτηνοτρόφων για να αποφασίσουμε την παραπέρα δράση μας, για
να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας και να απαιτήσουμε:
- Καμία μείωση στην τιμή του γάλακτος.
- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.
- Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του ρεύματος, πλαφόν 0,07 ευρώ ανά κιλοβατώρα, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του προστίμου ρύπων και του ΦΠΑ στις ζωοτροφές, στα αγροεφόδια και σε βασικά είδη για την ικανοποίηση αναγκών της λαϊκής οικογένειας.
- Κατώτατες εγγυημένες τιμές στο γάλα και το κρέας που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση.
- Επιδότηση στα αγροεφόδια και τις ζωοτροφές. Ενίσχυση για κάθε ζώο.
-Άμεση πληρωμή των κτηνοτροφικών - αγροτικών προϊόντων με την παράδοση.
- Όχι στις ελληνοποιήσεις γάλακτος και κρέατος που απορρέουν από την ΚΑΠ και τις υπογραφές των ελληνικών κυβερνήσεων στο πλαίσιο των συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
- Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.
- Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το φυτικό - ζωικό κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους στο 100%.
- Να απαγορευτεί κάθε δραστηριότητα των επιχειρηματικών ομίλων σε βοσκήσιμες εκτάσεις, δάση, δασικές εκτάσεις. Να μην υπάρξει αλλαγή του χαρακτήρα και χρήσης γης προς όφελος του κεφαλαίου.
- Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων που καταστρέφουν το περιβάλλον και κλέβουν τον πλούτο του λαού.
 
ΖΙΤΣΑ Μάιος 2023"

Κοντά στους Ηπειρώτες-εκθέτες στην διεθνή έκθεση Hermes Expo, η οποία έλαβε χώρα στο Old Bridge, Νιου Τζέρσει των ΗΠΑ, βρέθηκε ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου.

Ο κ. Δήμου είχε την ευκαιρία σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους Ηπειρώτες-εκθέτες να διαπιστώσει και από κοντά το υψηλό επίπεδο παρουσίασης των προϊόντων. Επιπλέον, είχε τη δυνατότητα να ανταλλάξει απόψεις με στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου και του επιμελητηρίου Ιωαννίνων, από το οποίο έλαβε και αναμνηστική πλακέτα.

Τον χαιρετισμό του στην έναρξη της έκθεσης, ο κ. Δήμου συνεχάρη τον ιδρυτή και Πρόεδρο της Έκθεσης κ. Κοτρότσιο για την σημαντική συμβολή του στην προβολή της Ελλάδος και των επιχειρήσεων στην αγορά των ΗΠΑ. Τόνισε δε, ότι το ΠΣΗΕ παραμένει αρωγός στις προσπάθειες της Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων και εν γενεί της επιχειρηματικής κοινότητας για την αποτελεσματική προώθηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους.

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

 
lllll.png

 

Η MarBella Collection είναι ένας αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος με τρία ξενοδοχεία πολυτελείας 5*. Το MarΒella Corfu και το MarΒella Nido Suite Hotel & Villas βρίσκονται στην Κέρκυρα, και το MarΒella Elix, στο Καραβοστάσι Θεσπρωτίας.

Το MarBella Elix αναζητά επαγγελματία για τη θέση του Φύλακα

Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος στην διατήρηση της ασφάλειας του ξενοδοχείου

Προσόντα:

 • Προηγούμενη ανάλογη εμπειρία σε ξενοδοχείο 4* ή 5* θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας
 • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εξωστρεφής και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα
 • Επαγγελματική συμπεριφορά

Παροχές:

 • Δυναμικό και εξελισσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εποχιακή απασχόληση
 • Διαμονή και διατροφή

 

Κάνε την αίτησή σου εδώ και γίνε μέλος της MarBella Collection!

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

HR DEPARTMENT -MARBELLA COLLECTION

T +30 26610 71126

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.