Ο Δικηγορικός σύλλογος Άρτας με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι από 18 μέχρι 28 Μαΐου θα υπάρχει απέχει των καθηκόντων του. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Διανύουμε μία από τις κρισιμότερες περιόδους για το δικηγορικό λειτούργημα.
Ο Δικηγορικός σύλλογος Άρτας με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι από 18 μέχρι 28 Μαΐου θα υπάρχει απέχει των καθηκόντων του. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Διανύουμε μία από τις κρισιμότερες περιόδους για το δικηγορικό λειτούργημα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας μαζί με άλλους περιφερειακούς Δικηγορικούς Συλλόγους ανέλαβαν πρωτοβουλία  να πιέσουν τους μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και την Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν άμεσα δράση για να μην περάσουν τα νέα μέτρα που απορρυθμίζουν το δικηγορικό επάγγελμα – λειτούργημα.

Η κυβέρνηση και το οικονομικό της επιτελείο και παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης ψήφισε χωρίς διαβούλευση με την Ολομέλεια, δύο νομοθετήματα που αφορούν άμεσα τους δικηγόρους: (α) το Ν. 3844/2010 με τον οποίο ενσωματώνεται με οριζόντιο τρόπο στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2006/123, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους δικηγόρους που επιβάλλονταν λόγω της ιδιαίτερης φύσης του λειτουργήματός μας και ιδίως σε ό, τι αφορά τη συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη διατήρηση των υφιστάμενων διατάξεων που αναλυτικά αναφέρονται στην από 3-5-2010 ανακοίνωση του Δ.Σ Ιωαννίνων.

(β) το Ν. 3845/2010 και το Παράρτημα IV αυτού, με τον οποίο συνδέονται άμεσα τα ελάχιστα όρια των αμοιβών, η διαφήμιση και η ελεύθερη μετακίνηση των δικηγόρων μέσα στην Ελλάδα, με την εκταμίευση του δανείου από το ΔΝΤ. Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται, η υλοποίηση αυτών των προβλέψεων θα ελεγχθούν από το ΔΝΤ στον τρίτο απολογισμό και οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2011, σύμφωνα,

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας που συνήλθε στις 17-5-2010 αποφάσισε:

- Αποχή από τα καθήκοντά μας από 18 έως και 28 Μαΐου 2010 εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας για την στάση της Πολιτείας, με τη συνεχή κατάθεση και ψήφιση νόμων, που αφορούν το Δικηγορικό Σώμα, χωρίς καμία διαβούλευση με αυτό και χωρίς να εισακούσει τις κατατεθείσες απόψεις του, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί μέσω των συντεταγμένων οργάνων του και παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

- Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στους Ν. 3844/2010 και 3845/2010 οι οποίοι ως έχουν, οδηγούν στην κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και των εδαφικών περιορισμών, στην εμπορευματοποίηση της δικηγορίας και στην προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων δικηγορικών γραφείων και εταιριών. Η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και των εδαφικών περιορισμών προωθείται μεθοδευμένα από τους ίδιους κύκλους, αλλά και από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες που ευνοούνται από την εξέλιξη αυτή. Οι νέοι δικηγόροι οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια εκτός δικηγορικού επαγγέλματος.

- Ζητάμε από την κυβέρνηση την υιοθέτηση έκθεσης αξιολόγησης που να διατηρεί τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εάν δεν τηρηθεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης δεν έχουν κανένα αντίκρισμα, τυχόν δε αύξηση των ελαχίστων αμοιβών έχει ορίζοντα λίγων μηνών, ενώ θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την πληττόμενη από τα νέα μέτρα κοινωνία.

- Καταγγέλλουμε την στάση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία παρά τη συνεχή διάψευση των υπεσχημένων και τα καθημερινά δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε. για την ευθεία και ανοίκεια επίθεση που δέχεται ο δικηγορικός κλάδος, με στόχο την φίμωση της συνδικαλιστικής φωνής των δικηγόρων και ιδιαίτερα αυτών της επαρχίας, με άμεση συνέπεια την κατάργηση των δικηγορικών συλλόγων, δεν πράττει τίποτε για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση των όσων δεινών επέρχονται.

www.ipiros.gr