Συνάντηση στο γραφείο του με εκπροσώπους πέντε φορέων της αγροτικής παραγωγής της περιοχής είχε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πανέτας, ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων, Γεώργιος Μπαλάφας (Αγροτικός Συνεταιρισμός Προβατοτρόφων Αναπαραγωγής Προβάτων Φυλής Frizarta), Ιωάννης Κονταξής (Αγροτικός Συνεταιρισμός Ακτινιδίων Εσπεριδοειδών και λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων Ηπείρου), Ευάγγελος Χρηστάκης (Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής Εμπορίας, Διακίνησης και Εξαγωγής Ακτινιδίων Δήμου Αρταίων «Πύρρος»), Ευάγγελος Νταλής (Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής και Εμπορίας Ακτινιδίων Δήμου Νικολάου Σκουφά) και Γεώργιος Τζιανούμης (Ομάδα Παραγωγών Βιοκαλλιεργητών και παραγωγών γεωργικών προϊόντων Άρτας «AgrobioFarm») έθεσαν στο Δήμαρχο ένα πολύ σοβαρό θέμα που ήδη απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον κλάδο και αφορά τον αποκλεισμό όλο του πρωτογενούς τομέα της Άρτας από επιδοτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ειδικότερα, όπως ανέφεραν επίκειται να δοθεί επιδότηση μέσα από τα επερχόμενα σχέδια βελτίωσης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγρότες ώστε αυτοί να παράγουν ένα μέρος ή το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνουν στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Για να ενταχθεί κάποιος στο μέτρο αυτό και να λάβει την επιδότηση θα πρέπει τα δίκτυα της ΔΕΗ να διαθέτουν περιθώριο στους μετασχηματιστές τους. Όμως στην Άρτα δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί της περιοχής μας να στερούνται την ευκαιρία που παρουσιάζεται. Να σημειωθεί, ότι ο Μητροπολιτικός Δήμος Αρταίων είναι από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.

Οι Συνεταιρισμοί ζητούν την αναβάθμιση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ έτσι ώστε οι αγρότες της Άρτας να επωφεληθούν της επιδότησης, την οποία ήδη δικαιούνται και έχουν τη δυνατότητα να καρπωθούν οι αγρότες όλης της χώρας.

Ο Δήμαρχος Αρταίων δήλωσε τη αμέριστη στήριξή του στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, καθώς όλοι οι παραγωγοί μπορούν μέσα από την επικείμενη επιδότηση να μειώσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής τους, με αποτέλεσμα να ενισχύσουν την παραγωγή και τα προϊόντα τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε, θα θέσει το θέμα και στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί μια συνολική απόφαση για να λυθεί το πρόβλημα.

Την Δευτέρα 27-03-2017 και ώρα 12.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-03-2017 συνεδριάσεως.

 1. Ανάδειξη οριστικού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

 2. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ. (άρθρο 2 Κεφάλαιο Α) της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.

 3. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 226.755,64 € πλέον Φ.Π.Α. της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)», και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού, προϋπολογισμού 58.000,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017, προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έτους 2017, προς αποφυγή άμεσων κινδύνων ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

 5. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 6. Έγκριση επιπλέον δαπανών λόγω ανωτέρας βίας (απεργία υπαλλήλων αεροδρομίων) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Ι.Τ.Β. που διοργανώθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 8-12/3/2017.

 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε.) στα μικρά μηρυκαστικά, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

 8. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Κατωγιάννη Ειρήνης, στην Αθήνα από 02 έως 03-04-2017 για τη συμμετοχή τους σε Ενημερωτική Συνάντηση του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων 16, 9 και του υπομέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» του προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020.

 9. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτας Μίχου, Σπύρου Αθανασίου και Σταυρούλας Μπαλτά, στη Λάρισα από 09 έως 12-04-2017, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, με τίτλο «Νέο Κυρωτικό Σύστημα του Ν. 4235/2014».

 10. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευαγγέλου Βαγενά, στην Αθήνα, από 30 έως 31-03-2017, για υπηρεσιακούς λόγους.

 11. Έγκριση άσκησης Αίτησης ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με την 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρας Πλάκας» και επίδοση δικογράφων.

 12. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 58/2017 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων» προϋπολογισμού € 310.000,00 με ΦΠΑ.

 14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, για τη μίσθωση μηχανημάτων για το έτος 2017, για τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών για το ιχθυοτροφείο λιμνοθάλασσας Λογαρού, από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.

 15. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.

 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταστέγαση των υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του Γραφείου Σχολικών Σύμβουλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας.

 17. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Χρυσούλας Βόιδαρου και Γεωργίας Υγειονομάκη, στη Λάρισα από 09 έως 12-04-2017, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, με τίτλο «Νέο Κυρωτικό Σύστημα του Ν. 4235/2014».

 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υδροδότηση Τ.Δ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 145.000,00 με Φ.Π.Α.

 19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού 49 Μαρτύρων με το Β΄ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με Φ.Π.Α.

 20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για αντικατάσταση λαμπτήρων και συντήρησης φωτιστικών στο 1ο χλμ περιφερειακής οδού Ηγουμενίτσας και από την διασταύρωση Νέας Σελεύκειας μέχρι τον Παραπόταμο, σύμφωνα με την αριθμ. 119306/7166/20-12-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 37/1933/30-12-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδικών ενδυμάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ40 – 16atm για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 23. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΒΑΤΑΤΣΑ» της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 25. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 20807/463/10-03-2017 και 21234/473/14-03-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 10 και 14-03-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας 6ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας και παρόδων αυτής και β) σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθονα ανάντη της γέφυρας της εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

 26. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των όρων της σχετικής πρόσκλησης, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, στα πλαίσια διεξαγωγής του μαθήματος της Κολύμβησης.

 27. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας στα τμήματα (Πράμαντα - Μελισσουργοί, Γέφυρα Πλάκας – Άγναντα και Κυψέλη - Βουργαρέλι)», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

 28. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 31-07-2017.

 29. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοιχοποιίας περίφραξης – φωτισμού και ύδρευσης αύλειου χώρου Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων (Προμήθεια Υλικών)», προϋπολογισμού 6.500,00 € με ΦΠΑ.

 30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

 31. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας στη θέση «Μύγες» Δολιανών του ΤΟΕΒ Ανω Καλαμά», προϋπολογισμού 18.542,00 € με Φ.Π.Α.

 32. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 19-02-2017 για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις-παγετοί κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.), σε περιοχές των Δήμων Μετσόβου, Ζαγορίου, Κόνιτσας και Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13539/725/20-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 5/202/24-02-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

 33. Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 34. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπέσιου Δημήτριου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ΥΠΑΑΤ, την Δευτέρα 3/4/2017, σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων 16 «Συνεργασία», 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» και του υπομέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017 (οδοιπορικά Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας μηνών Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου έτους 2017).

 36. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικών υλικών για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς και θανάτωσης /καταστροφής ζώων για το έτος 2017, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου διοργανώνει συνάντηση αιρετών-Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. με θέμα: «Εξελίξεις - διαμόρφωση θέσεων σχετικά με την αναθεώρηση του "Καλλικράτη"», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, ώρα 15.00στα Ιωάννινα (Ξενοδοχείο «DuLac» ), με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Πατούλη.

Στη συνάντηση καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. και όλοι οι αιρετοί της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ηπείρου.

Στις 14:00, πριν την έναρξη της συνάντησης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Πατούλης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας, στην οποία καλούνται όλα τα περιφερειακά ΜΜΕ να παραβρεθούν.

 

Μια δράση που στοχεύει στο να … «χρωματίσει» την καθημερινότητα μας με τη σύμπραξη Δήμου και πολιτών, ξεκίνησε σήμερα το πρωί ο Δήμος Ιωαννιτών και έπεται και συνέχεια...Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου και οι μαθητές της έκτης Δημοτικού του Μαρούτσιου Δημοτικού Σχολείου, φύτεψαν λουλούδια στα παρτέρια και τις ζαρντινιέρες στην οδό Γαριβάλδη στην παραλίμνια περιοχή.Όπως δήλωσε η αρμόδια Αντιδήμαρχος για το Πράσινο, Ελένη Βασιλείου, «πρόθεσή της Δημοτικής Αρχής είναι να χρωματίσουμε την πόλη μας και να βάλουμε την αισθητική στη καθημερινότητα μας» και σε αυτή την «επιχείρηση» η Δημοτική Αρχή επιδιώκει τη «συμμαχία» με τους πολίτες, όχι μόνο στη διαδικασία της φύτευση, αλλά και στην προστασία και την συντήρηση του πρασίνου.Έτσι η δράση που ξεκίνησε σήμερα από την οδό Γαριβάλδη θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές στο κέντρο της πόλης, στις γειτονιές και τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, με τη βοήθεια σχολείων και συλλόγων.Κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια αισθητικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος όπου ζούμε, η κ. Βασιλείου τόνισε πως «τα λουλούδια και οι χώροι πρασίνου δε προστατεύουν μόνο την υγεία μας, αλλά μας προσφέρουν ευεξία και ποιότητα ζωής. Για να καταφέρουμε όμως να συντηρήσουμε και να προσφέρουμε διάρκεια ζωής στους ζωντανούς αυτούς οργανισμούς, τα φυτά μας, ζητάμε τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας. Δε κοστίζουν ακριβά και καλό είναι να μη τα αφαιρούμε, να τα ποτίζουμε και να τα ξεχορταριάζουμε».Η Αντιδήμαρχος απηύθυνε ιδιαίτερη παράκληση στους συμπολίτες μας που κατοικούν ή έχουν τις επιχειρήσεις τους στους χώρους που φυτεύονται τα λουλούδια να τα φροντίζουν γιατί λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία για τη ζωή μας.«Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά της έκτης δημοτικού του Μαρούτσιου Δημοτικού σχολείου, αλλά και το δάσκαλο τους και τη διεύθυνση για την τιμή και την πολύτιμη βοήθεια που μας προσφέφεραν σήμερα», είπε η κ. Βασιλείου και προανήγγειλε τη συνέχεια αυτής της δράσης και σε άλλες περιοχές του Δήμου Ιωαννιτών.Κατέληξε, δε, λέγοντας πως «καλό είναι να θυμόμαστε όλοι μας πως ότι φροντίζουμε μας φροντίζει κι αυτό».

 

Η 1η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηγουμενίτσας με τίτλο «Καταγραφή απόψεων φορέων και πολιτών σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου

Ηγουμενίτσας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμέτοχη φορέων, συλλόγων και πολιτών.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα που έχοντας ολοκληρώσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες, προχωρά στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ και αυτό χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και των

υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στη σχετική ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ Δήμου Ηγουμενίτσας (http://svak.igoumenitsa.gr) έχει αναρτηθεί το σχετικό ερωτηματολόγιο, καθώς και υλικό που αφορά στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος μετά το πέρας της Διαβούλευσής δήλωσε:

«Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στοχεύοντας στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη εξασφάλισε μετά από συντονισμένες προσπάθειες των υπαλλήλων του την ένταξη και χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούμε τον δεύτερο Δήμο στην Ελλάδα που αναπτύσσει αυτό το πολύτιμο εργαλείο διαδικασιών σχεδιασμού στον τομέα των μεταφορών.

Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και της εικόνας του Δήμου μας, καθώς δεν είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά αποτελεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό σύμφωνα με

τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης για την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η παρουσία φορέων και πολιτών στην 1η Δημόσια Διαβούλευση αποδεικνύει ότι τόσο οι φορείς όσο και οι πολίτες επιθυμούν να συμβάλουν στο σχεδιασμό της κινητικότητας και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της καθημερινότητας τους.

Θέλω κλείνοντας να απευθύνω ένα κάλεσμα προς όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν ενεργά απαντώντας στο ερωτηματολόγιο ή να αποστέλλοντας τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους».

 


Το πετρόχτιστο εμβληματικό κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού, το οποίο είναι συνυφασμένο με την ιστορία και παράδοση της πόλης, αλλά και την λαμπρή προσφορά στα ελληνικά γράμματα, αποκτά και πάλι ζωή!.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στις οποίες προχώρησε ο Δήμος Ζηρού και ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς υπηρεσιών του Δήμου, από το δημοτικό κατάστημα Θεσπρωτικού στον συγκεκριμένο χώρο, με παράλληλη μεταφορά των υπηρεσιών του Αστυνομικού Τμήματος Θεσπρωτικού, στο Δημοτικό κατάστημα.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις ανακαίνισης και αναδόμησης του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού, δεν θα σταματήσουν εδώ.

Ο Δήμος Ζηρού έχει καταθέσει πρόταση για χρηματοδότηση μέσω έργου του διασυνοριακού προγράμματος «Interreg», με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού Δ. Ζηρού”.

Η πρόταση αφορά την εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης προκειμένου ο χώρος του πετρόχτιστου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού ν' ανακαινιστεί και να εκσυγχρονιστεί, με πλήρη σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία του, με σκοπό να στεγάσει πρόσθετες υπηρεσίες του Δήμου, όπως γραφεία, βιβλιοθήκη, αρχειοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων-πολλαπλών χρήσεων κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις του Δήμου, στοχεύουν ακόμη στην αναβάθμιση των απαιτούμενων επιπέδων ασφαλείας του κτιρίου (εξασφάλιση υψηλής στατικής επάρκειας), ενώ προχωρούν παράλληλα και οι διαδικασίες νομιμοποίησής του.

Στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα προχώρησε σήμερα Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, όπως προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» το Δημοτικό Συμβούλιο Δωδώνης. Συνάμα ανέδειξε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος του σώματος αναδείχθηκε ο κ. Σωτήρης Ανδρούτσος, Αντιπρόεδρος ο κ. Φώτης Ζυγούρης, ο οποίος προτάθηκε από την παράταξη της αντιπολίτευσης και Γραμματέας ο κ. Σπύρος Λαδόπουλος.

Ο κ. Ανδρούτσος ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και τόνισε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος μέχρι το τέλος της θητείας του.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ντακαλέτσης έδωσε τις ευχές του στο νέο προεδρείο και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του.

Μέλη στην Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοχάρης Γιώργος, Λιόντος Κώστας, Σπύρου Δημήτρης, Παναγιώτα Ναβρόζογλου, Σπυρόπουλος Πέτρος και Ντάσιος Χρήστος.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετέχουν: Μπακόλας Βασίλης, Χήρας Βασίλης, Καραπάνος Θωμάς, Δήμος Βασίλης, Ναστούλης Βαγγέλης και Σκλιβανίτης Βάιος- Αλέξανδρος.

Μία νεαρή ηπειρώτισσα η Ράνια Μπέλλου με καταγωγή από την Πρέβεζα, διακρίνεται ιδιαίτερα στον στίβο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Δήμο Ζωγράφου στην Αθήνα. Η δήμαρχος κα Καφατσάκη Τίνα αναγνωρίζοντας το σημαντικό κοινωνικό έργο που έχει επιτελέσει μέσα από μία σειρά δράσεων αλλά και την συμβολή της στην οργάνωση των κοινωνικών δομών του Δήμου την όρισε αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Η ίδια σε δήλωσή της ευχαριστεί ιδιαίτερα την δήμαρχο για την τιμή που της έκανε να της εμπιστευτεί ένα τόσο κρίσιμο και νευραλγικό πόστο σε εποχές οξύτατης κοινωνικοοικονομικής κρίσης αλλά και τους δημότες Ζωγράφου που την εμπιστεύτηκαν πριν από περίπου 2,5 χρόνια με την ψήφο τους. Επισημαίνει ότι έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η διοίκηση, στον τομέα των αρμοδιοτήτων της.

Στην απόφαση της Δημάρχου σχετικά με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ως νέα αντιδήμαρχος Δήμου Ζωγράφου, αναφέρονται τα εξής: “ HΔήμαρχος Ζωγράφου ορίζει  Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, τη σύμβουλο της πλειοψηφίας Ουρανία (Ράνια) Μπέλλου,με θητεία μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη θεμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

2. την υπογραφή και τη  χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων και όλων των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με τις αναφερόμενες υπηρεσίες.

3. Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και η ίδια η Δήμαρχος”.

 

Εμείς δεν έχουμε παρά να τις ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο της.

Σε κτίριο που παραχωρεί ο Δήμος Ζαγορίου στο Κουκούλι θα «εδρεύει» τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής.
Στόχος η άμεση, εφόσον αυτή απαιτηθεί, επέμβαση για δασικές πυρκαγιές στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και συνολικά στο Ζαγόρι.
Την σχετική, ομόφωνη, απόφαση παραχώρησης του κτιρίου «Αμελικό» στο Κουκούλι έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση, κατόπιν εισήγησης της αντιδημάρχου Αγγελικής Ράπτη.
Είχε προηγηθεί έγγραφο, από 16 Φεβρουαρίου, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου (Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας)  με το οποίο τέθηκε το αίτημα: «Στα πλαίσια ενδυνάμωσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Υπηρεσίας μας, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προτιθέμεθα την διασπορά των ομάδων του πεζοπόρου τμήματος της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου.
Δεδομένου ότι στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου σας υπάρχει το Εθνικό Πάρκο Βόρειας  Πίνδου η προστασία του οποίου αποτελεί προτεραιότητα για την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα να μας παραχωρήσετε, εφόσον είναι δυνατό, χώρο εποχικής εγκατάστασης και διαμονής  μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος, η οποία θα αποτελείται από επτά άτομα, για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου».
Ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου, αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Σκούπρας  είδε από κοντά το προς παραχώρηση κτίριο στην είσοδο του χωριού, σε επίσκεψη του με τον Δήμαρχο Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου και την αντιδήμαρχο κ. Ράπτη.  
Συμφωνήθηκε ότι το κτίριο είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει επτά άτομα του πεζοπόρου τμήματος για Ιούλιο και Αύγουστο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Υπέρ της παραχώρησης του κτιρίου, που έχει επισκευαστεί και διαθέτει την υποδομή για να υποδεχθεί τους πυροσβέστες, τάχθηκε και ο Τοπικός εκπρόσωπος  της Τ.Κ Κουκουλίου, Λάμπρος Γόγολος ο οποίος παρίστατο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ένα ισχυρό μήνυμα ενεργούς συμμετοχής στην προστασία του αστικού περιβάλλοντος έστειλαν οι μαθητές του Δήμου Ιωαννιτών που συμμετείχαν στη «Μεγάλη

Γιορτή της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», καθώς ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ο πρώτος σε πανελλαδικό επίπεδο Δήμος με τις περισσότερες συμμετοχές και το τμήμα Γ1

του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, είναι το πρώτο των πρώτων σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές, στα σχολικά τμήματα που ανακύκλωσαν τον μεγαλύτερο

αριθμό συσκευασιών. “Στην προσπάθεια που κάνουμε ως Δήμος για ένα καθαρό περιβάλλον είστε οι καλύτεροι σύμμαχοι μας. Σας ευχαριστώ γιατί μας δίνεται

μαθήματα συνείδησης κι αποτελείται το παράδειγμα για όλους εμάς τους μεγαλύτερους”, είπε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, απευθυνόμενος στους

μαθητές.

Η «Μεγάλη Γιορτή Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» για τους μαθητές του Δήμου Ιωαννιτών, επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια με συνεργασία του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” και του Δήμου Ιωαννιτών, τελεί υπό την Αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και έχει ένα στόχο: Αυτόν της ευαισθητοποίησης των μαθητών και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών στην έννοια της ανακύκλωσης, της προστασίας και του σεβασμού του περιβάλλοντος.

Αποτελεί εξαιρετικά ενθαρρυντικό γεγονός το ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται η συμμετοχή των μαθητών σε αυτή τη δράση κι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη φετινή διπλή «πρωτιά» για τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών.

Τα σχολικά τμήματα του Δήμου Ιωαννιτών που ανακύκλωσαν τις περισσότερες συσκευασίες και στα οποία απονεμήθηκαν σήμερα τα έπαθλα του μεγάλου διαγωνισμού, είναι τέσσερα κι όχι τρία όπως άλλες χρονιές. Το τέταρτο σχολικό τμήμα προστέθηκε ως επιβράβευση της μεγάλης συμμετοχής που είχαν οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών, καθιστώντας τον το Δήμο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή πανελλαδικά.

Πρώτο όχι μόνο στα Γιάννενα αλλά σε όλη την Ελλάδα, ανακηρύχτηκε το τμήμα Γ1 του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, ανακυκλώνοντας 366.893. συσκευασίες κι αυτό σημαίνει πως ο κάθε μαθητής κέρδισε εκτός από ένα tablet κι ένα ταξίδι τεσσάρων ημερών στην Αράχωβα.

Δεύτερο ανακηρύχτηκε το τμήμα Α4 του 1ου Γυμνασίου Ανατολής, ανακυκλώνοντας 101.462 συσκευασίες κι έτσι ο κάθε μαθητής κέρδισε από μία Action Camera.

Τρίτη ανακηρύχτηκε η τάξη Γ Γυμνασίου από τα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια» ανακυκλώνοντας 26.178 συσκευασίες κι έτσι ο κάθε μαθητής κέρδισε ένα MP3.

Τέταρτο ανακηρύχθηκε το τμήμα Β1 του 9ου Γυμνασίου Ιωαννίνων ανακυκλώνοντας 10.495 συσκευασίες και ο κάθε μαθητής κέρδισε ένα MP3.

 

Οι μαθητές έδωσαν το παράδειγμα

Ένα δίδαγμα συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον αποτελούν τα λόγια του προέδρου του μαθητικού συμβουλίου του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων: «μέσα από τη συμμετοχή μας στην γιορτή της ανακύκλωσης πήραμε ένα μάθημα που θα μας μείνει και θα συνεχίσουμε μέχρι να μεγαλώσουμε και να το περάσουμε και στα παιδιά μας γιατί θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερο τον κόσμο που ζούμε», είπε ο Αντρέας Γιαννής.

Ένα «ευχαριστώ» προς όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους ήταν η «απάντηση» του Δημάρχου, Θωμά Μπέγκα και μια προτροπή. «Συνεχίστε να σκέφτεστε και να λειτουργείτε έτσι. Συνεχίστε να μας δίνετε τέτοια μαθήματα. Για να ζήσουμε σε ένα ποιοτικό περιβάλλον χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας κι εσείς μας δίνετε το παράδειγμα», είπε ο Δήμαρχος.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Δημήτρης Κατηρτσίδης δήλωσε εντυπωσιασμένος και συγκινημένος από τη συμμετοχή των μαθητών του Δήμου Ιωννιτών. «Είστε το στήριγμα μας σε όλες τις δράσεις που κάνουμε και όλα όσα προγραμματίζουμε για την καθαριότητα και την ανακύκλωση», είπε ο κ. Κατηρτσίδης.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Παντελής Κολόκας συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια τους που – όπως παρατήρησε – «έχει διάρκεια και αποτέλεσμα».

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών, ο κ. Καμπέρης, διευθυντής του 10ου Γυμνασίου που αναδεικνύεται για δεύτερη χρονιά πρώτο πανελλαδικά στην ανακύκλωση συσκευασιών, αποκάλυψε το … μυστικό της επιτυχίας : «κάθε χρόνο συμμετέχουν όλο και περισσότεροι μαθητές από το σχολείο μας, κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν και στηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών», είπε. Υπογράμμισε πως στα Γιάννενα έγιναν πολλά βήματα στην υπόθεση της ανακύκλωσης και πρόσθεσε πως «χρειάζεται όμως όλοι μας να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να κάνουμε την πόλη μας κόσμημα».

Την παραχώρηση του πρώην κοινοτικού γραφείου στην Τύρια, προκειμένου να εγκατασταθεί πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δωδώνης, κατά την τελευταία του συνεδρίαση.
Το θέμα συζητήθηκε, μετά από αίτημα που υπέβαλε η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του επιχειρησιακού της σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα εγκαταστήσει στην περιοχή της Τύριας ομάδα πεζοπόρου τμήματος αποτελούμενο από επτά άτομα, για το διάστημα Ιουλίου και Αυγούστου.
Έτσι θα έχει την δυνατότητα της άμεσης κι αποτελεσματικής παρέμβασης σε μία περιοχή όπου έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΩΝΗΣ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του Αστυνομικού Τμήματος Δήμου Δωδώνης, το οποίο θα έχει έδρα την Τύρια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Χρήστος Ντακαλέτσης, μετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εγκρίθηκε και η απαιτούμενη πίστωση ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαμόρφωση του κτιρίου.
Ο Δήμος έχει παραχωρήσει στην Ελληνική Αστυνομία, για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος, τον πρώτο όροφο στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Σελλών, θεωρώντας ότι η λειτουργία του θα συμβάλλει στην καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναδιατύπωσε την θέση του, για την ανάγκη παρουσίας τοπικού αστυνόμου στα Δερβίζιανα, όπου λειτουργεί Αστυνομικός Σταθμός, όσο και στις έδρες των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων, ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Το αίτημα έχει υποβληθεί στην φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Δήμος Δωδώνης εξακολουθεί να διεκδικεί την ικανοποίησή του.

More Articles ...

aimilios

  karta

tsiolis

podilata

pamvotisnew

 KarzPreveza

 

Ο πάντα δραστήριος Σύνδεσμος Ηπειρωτών Δήμου Ζωγράφου “Η ΗΠΕΙΡΟΣ” διοργανώνει την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017 εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60 και θα αρχίσει στις 10.45 το πρωί.
Όπως αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση, στο πλαίσιο της κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας θα τιμηθούν για την προσφορά προς τον Σύνδεσμο, το Πολιτισμό και τη χώρα, οι εξής: Ο κ. Απόστολος Κ. Μπίσας, διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και Πρόεδρος του εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσόβου και ο κ. Νικόλαος Δ. Βιτάλης τ. διευθυντής Οικονομικού Ελέγχου της ΔΕΗ, π. Νομάρχης, μέλος του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ζηρού ενημερώνει ότι: Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνεται παράταση ως τις 16 Ιανουαρίου δίνεται για τους νέους γεωργούς με σκοπό την οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εγκατάσταση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Αντίστοιχα, παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου η ημερομηνία προσκόμισης του φακέλου σε έντυπη μορφή στις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.


Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νομού Τρικάλων σε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι "διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων, στο γραφικό Μέτσοβο και την ξακουστή Ζίτσα με τα αξιοθέατά της. Στην πόλη των Ιωαννίνων θα γίνει περιήγηση στο κάστρο με το πρόσφατα εγκαινιασμένο -από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας- μουσείο της αργυροτεχνίας, στο βυζαντινό μουσείο και στο μουσείο του Ασλάν Πασά. Στη συνέχεια θα γίνει επίσκεψη στο νησί του Αλή Πασά και στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων.

Δηλώσεις συμμετοχής :
Πρόεδρος: Νίκη Χύτα 6937385053
Γραμματέας: Αθηνά Οικονόμου 6978948775
Ταμίας: Παναγιώτης Φλώρος 6977672318"

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε ανακοίνωσή ου αναφέρει ότι: "Συμμετέχει στη δράση «Εβδομάδα Συγκέντρωσης Φαρμάκων» που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του  Δήμου Ιωαννιτών, για τις μεγάλες ανάγκες που αντιμετωπίζει το Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης της πόλης μας.

Η συγκέντρωση των φαρμάκων θα πραγματοποιείται τις πρωινές ώρες από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου στο θυρωρείο του κτηρίου Διοίκησης (Μεταβατικό Κτήριο).   

Παρακαλώ θερμά για τη συμμετοχή όλων μας στη συγκεκριμένη δράση και πρωτοβουλία.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Δ.Καψάλης"       

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο φεστιβάλ χορωδιών στην Πανηπειρωτική. Χοροδιδάσκαλος ο Βαγγέλης Κώτσος

Τα πολυκαταστήματα JUMBO ζητούν για το κατάστημα στην Πρέβεζα στην περιοχή του Λούρου, Υπεύθυνο Τμήματος.

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62274075-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');