ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προς την ολοκλήρωση του έργου της βαίνει σταδιακά η Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις του Ν. 4600/2019 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου "Ο σχεδιασμός και η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος απογραφής-αποτίμησης όλων των στοιχείων οικονομικών-διοικητικών που αφορούν στον υπο κατάργηση Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και στο δίκαιο διαχωρισμό αυτών, αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί για την Επιτροπή το κύριο μέλημά της προκειμένου να διασφαλιστεί με όρους ισονομίας και ισοτιμίας η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19-7-2019 στη 1 το μεσημέρι, η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τα μέλη της, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειο Μιχελάκη.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού ενώ έγινε και ενημέρωση για την απογραφή των οικονομικών στοιχείων από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου και τον Ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οι οποίοι και διαβιβάστηκαν αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τον περαιτέρω έλεγχο νομιμότητας των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, προκειμένου κατόπιν να αποσταλούν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τον έλεγχο που διενήργησε το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης διαπιστώθηκε ότι οι αποφάσεις που αφορούν στους μεταβατικούς ΟΕΥ, πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αντιθέτως ως προς την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού αντίστοιχα στους νεοσύστατους Δήμους, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαφοροποίησης ως προς τα συμφωνηθέντα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του Οργάνου.

Ειδικότερα με την κατανομή των δέκα (10) υπηρετούντων υπαλλήλων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, έγινε αποδεκτή η πρόταση κατανομής από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αντιστοιχία 6-4, ενώ η εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ήταν για 8-2, εισήγηση η οποία είχε γίνει ομόφωνα δεκτή και από τα μέλη της Επιτροπής σε προηγούμενη συνεδρίασή της.

Στο σημείο αυτό ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ότι η ψήφος του κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προσμετρήθηκε λάθος υπέρ της πρότασης 6-4 και ότι θα υποβάλει έγγραφη αναφορά προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού για τη διόρθωση και ορθή αποκατάσταση της επίμαχης απόφασης.

Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τονίστηκε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 έτσι ώστε ο Ορκωτός Λογιστής –Ελεγκτής έχοντας όλα τα οικονομικά στοιχεία να καταθέσει τις πρώτες μέρες του Αυγούστου στην Επιτροπή, το τελικό του πόρισμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Βασίλειος Μιχελάκης επισήμανε για άλλη μια φορά στα μέλη της Επιτροπής, την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας δίνοντας τα χρονικά περιθώρια στην Επιτροπή πριν την κατάθεση της σχετικής πρότασης προς το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού, όπου παρατηρηθούν κενά αυτά να καλυφθούν άμεσα με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως προς την πορεία καταγραφής των οικονομικών-περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Δήμου ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι τα πάγια οικονομικά δεδομένα είναι σαφή και συγκεκριμένα ενώ η εικόνα που αφορά στα δάνεια, χρέη και τις μισθώσεις είναι συνεχώς ευμετάβλητη.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4600/2019 η ολοκλήρωση του έργου της απογραφής-αποτίμησης προσδιορίζεται χρονικά έως την 31η Ιουλίου του 2019 με σχετική έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή-λογιστή συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου.

Η εν λόγω Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει τη συνολική της πρόταση μέχρι τις 14/8/2019 στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων-Βελβεντού προκειμένου να εισάγει αμελλητί την πρόταση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ακολουθεί η έκδοση της σχετικής απόφασης κατανομής περιουσίας του καταργούμενου Δήμου απο το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 31/8/2019, απόφαση η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν : από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Χαμπίπης Δημήτριος και η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης κα. Παφύλη Περιστέρα, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού κ. Κοσματόπουλος Αθανάσιος, οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστος και Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Κυριακίδης Θεόδωρος, οι Διευθυντές της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ.κ. Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος και Θεοδωρίδης Εμμανουήλ αντίστοιχα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος και Παπαδημητρίου Ζήνωνας, η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Μπηλιάτη Μαρία, η Ειδική Συνεργάτης του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού κα. Κοσματοπούλου Χάιδω, ο κ. Τζούνας Νικόλαος Γραμματέας του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής κ. Παπαδημητρίου Χρήστος.

 

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

Το ποσό των 2 εκ. ευρώ θα διαθέσει τις αμέσως επόμενες ημέρες ο ΕΛΓΑ, στην προσπάθεια της κυβέρνησης για στήριξη των αγροτών και για παροχή ρευστότητας στην αγροτική οικονομία. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά αποζιώσεις που έχουν εγκριθεί αλλά έχουν καθυστερήσει να αποδοθούν στους δικαιούχους. Αυτό δήλωσε πριν λίγο στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης. 

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει στο “Αθανασία Τσουμελέκα” την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 3 μ.μ. τον ΑΟ Ανατολής, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ' Εθνικής (4ος Όμιλος).

Διαιτητής: Καζανάς (Αιτ/νίας)

Βοηθοί: Τσιπούρας – Πλέσσας (Φωκίδας)Είσοδος: 10 ευρώ

Μαθητές άνω των 12 ετών – Άνεργοι – Σπουδαστές - Γυναίκες: 5 ευρώ

Η είσοδος για παιδιά κάτω των 12 ετών που συνοδεύονται είναι δωρεάνΗ 10η αγωνιστική:Σούλι Παραμυθιάς-Τηλυκράτης Λευκάδας

Ναυπακτιακός Αστέρας-ΑΕ Μεσολογγίου

Αστέρας Ιτέας-ΑΕ Λευκίμμης

Αναγέννηση Άρτας-Μακεδονικός Φούφα

ΠΑΣ Πρέβεζα-ΑΟ Ανατολής

Αχέρων Καναλακίου-Θιναλιακός

ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-Απόλλων Ευπαλίου.

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369