ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑ

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ορίζει τις κάτωθι θέσεις στο λιμένα Πρέβεζας, στο τμήμα της χερσαίας ζώνης αυτού, στις οποίες θα επιτρέπεται η αλιεία από την ξηρά με πετονιά, καθετή ή με καλάμι:

α) από το ύψος του ναυπηγείου στη γέφυρα Μαργαρώνας έως πριν το κτίριο του Τελωνείου, εξαιρουμένου του χώρου έμπροσθεν αυτού καθώς και του περίφρακτου χώρου του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας και

β) από το σημείο μετά την παλαιά προβλήτα των Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ πλοίων, στο ύψος της οδού Ι. Μουστάκη, έως τη βόρεια πλευρά του αλσυλλίου του Αγ. Γεωργίου, μετά τα Ιαματικά λουτρά, εξαιρουμένου παντελώς του χώρου έμπροσθεν του «Μνημείου του Ναύτη».

Στις παραπάνω οριζόμενες θέσεις επιτρέπεται η αλιεία από την ξηρά με πετονιά, καθετή ή καλάμι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Επίσης ορίζουμε στο λιμένα Πρέβεζας, στο τμήμα της χερσαίας ζώνης που εκτείνεται ο λιμένας Πρέβεζας, ως θέση στην οποία θα επιτρέπεται περιστασιακά η αλιεία από την ξηρά με πετονιά, καθετή ή με καλάμι, το τμήμα από την Δυτική πλευρά του προβλήτα έμπροσθεν των Δικαστηρίων Πρέβεζας έως την παλαιά προβλήτα των Ε/Γ-Ο/Γ-ΑΝ πλοίων στο ύψος της οδού Ι. Μουστάκη.

Στο εν λόγω τμήμα θα επιτρέπεται η αλιεία κατά το χρονικό διάστημα από 01 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου εκάστου έτους. Για το χρονικό διάστημα από 01 Μαΐου έως και την τελευταία ημέρα μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, συνεχίζει να ισχύει η απαγόρευση αλιείας από ξηρά με πετονιά, καθετή ή καλάμι.

Κατά τα λοιπά και στους χώρους του λιμένα Πρέβεζας που δεν αναφέρονται παραπάνω, συνεχίζει να ισχύει η παντελής απαγόρευση της αλιείας από ξηρά με πετονιά, καθετή ή καλάμι καθόλη την διάρκεια του χρόνου.

e horos logo