Για την κατεδάφιση του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στις Δρυμμάδες Χιμάρας, ο Γ. Σούρλας, με την ιδιότητα του Επιτίμου Προέδρου της Ένωσης Τέκνων – Συγγενών Πεσόντων κατά το Έπος 1940 – 41, δήλωσε ότι: 

«Με πρωτοβουλία της Ένωσης θα διεξαχθεί πανελλαδικός έρανος για τη συγκέντρωση χρημάτων, για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στις Δρυμμάδες, στη Χιμάρα, που γκρέμισαν οι Αλβανικές αρχές παραβιάζοντας κάθε έννοια θρησκευτικής ελευθερίας και σεβασμού των χώρων λατρείας».

Η ανέγερση του Ναού, τόνισε, θα είναι μια ακόμη απάντηση ότι η πίστη μας στην Ορθοδοξία παραμένει ισχυρή και ακλόνητη, άντεξε ακόμη και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα και βαυκαλίζεται όποιος νομίζει ότι γκρεμίζοντας ένα Ναό μπορεί να κατεδαφίσει την πίστη.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται ερανική επιτροπή και θα ανοιχτεί ειδικός τραπεζικός λογαριασμός.

e horos logo