ΜΕΝΟΥΜΕ ΗΠΕΙΡΟ

Ένας νέος αρχαιολογικός χώρος ετοιμάζεται να ανοίξει για τους επισκέπτες της Άρτας.

Πρόκειται για τη Δυτική Νεκρόπολη της Αμβρακίας, η οποία θα προστεθεί στο δίκτυο των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων της πόλης.

Στο χώρο της δυτικής νεκρόπολης εκτελείται από το 2010 το έργο «Ανάδειξη – ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – Ναός Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανασκαφικές εργασίες, συντήρηση των ευρημάτων, δημιουργία διαδρομής περιήγησης, σήμανση με ενημερωτικές πινακίδες, αντιστήριξη των πρανών, περίφραξη και εργασίες ανάδειξης του χώρου.

e horos logo