theodoridis

Σημαντικές επισημάνσεις αλλά και προτάσεις για το νέο μοντέλο που προωθείται στη δημόσια διοίκηση κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Ηλίας Θεοδωρίδης στο καινοτόμο εργαστήρι που οργάνωσε την  Τετάρτη (12/12/12) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα:  «Το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης: διαχείριση – κινητικότητα - επιμόρφωση».

Ο Γενικός Γραμματέας παρακολούθησε τις εργασίες του εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου στην Αθήνα, από το γραφείο του στα Ιωάννινα και μέσω Skype τοποθετήθηκε και ανέπτυξε τις θέσεις του.

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του ο κ. Θεοδωρίδης δεν στάθηκε μόνο στις επισημάνσεις των προβλημάτων και των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης αλλά κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την εξεύρεση λύσεων  πάνω σε κρίσιμα ζητήματα και νευραλγικούς τομείς της κυβερνητικής πολιτικής που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Γενικού  Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας είναι η ακόλουθη:

 «Ξεκινώ την παρέμβασή μου με δύο κεντρικές παρατηρήσεις:

Ο διάχυτος συντηρητισμός του δημοσίου που έγκειται στην αντίληψη ότι οι θεσμοί υπάρχουν για τους λειτουργούς και όχι για τους χρήστες καθώς και το γεγονός πως δεν υπάρχει στρατηγική επεξεργασία πολιτικών στην οικονομία, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, την υγεία την οποία καλείται να υλοποιήσει η δημόσια διοίκηση.

Η σύνθεση των παθογενειών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μπορεί να καταγραφεί στα ακόλουθα:

1.     Το σημαντικό ποσοστό διαφθοράς

2.     Ο ρουσφετολογικός τρόπος διορισμού - Βγαίνουμε από τη γάγγραινα αυτού με τη θεσμοθέτηση του ΑΣΕΠ

3.     Ο συντεχνιακός τρόπος νομοθέτησης

4.     Η πολιτική διαμεσολάβηση για τις διεκπεραιώσεις υποθέσεων πολιτών

5.     Το μεγάλο έλλειμμα ελέγχου αξιολόγησης και τιμωρίας των επίορκων

6.     Η ανύπαρκτη στοχοθεσία και επιβράβευση των υπαλλήλων

 Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην ηθική απαξίωση και την απονομιμοποίηση των κρατικών δομών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γι’ αυτές τις μορφές εκφυλισμού δεν υπάρχει αμφιβολία πως την κύρια ευθύνη έχει το πολιτικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε ένα πλέγμα διαπλοκής με τη δημόσια διοίκηση διαμορφώνοντας την, «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση.

Η διαπλοκή αφορά σε όλους τους τομείς, ( όλες τις μορφές χρηματοδοτήσεων, της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τα δημόσια έργα, τη φορολογική πολιτική κλπ).

Όσο πιο ψηλά προχωρούμε στην κρατική πυραμίδα τόσο μεγαλύτερη είναι η διαπλοκή. Χρειάζεται λοιπόν μια ριζική αλλαγή και στη σύνθεση της πολιτικο-κρατικής γραφειοκρατίας σε επίπεδο κορυφής.

Μετά την κρίση και τη σύγκρουση-ρήξη της πολιτικής εξουσίας με την κρατική διοίκηση, έχουμε την αυτονόμηση της κρατικής γραφειοκρατίας και μορφές αντίστασης, π.χ. λευκή απεργία, μορφές υπονόμευσης πολιτικών κλπ.

Έχει εγκαθιδρυθεί μια μορφή μεικτής οικονομίας «ως ελληνική ιδιομορφία»  σ’ όλους τους θεσμούς του ελληνικού δημοσίου.

Μια οικονομία κατά το κόστος δημόσια και κατά το κέρδος ιδιωτική. Η ουσία της βρίσκεται στο γεγονός της υπερχρέωσης του κράτους και του πολίτη. Χρησιμοποιώντας την εξουσία,  τη διοικητική τους θέση, εξασφαλίζοντας παράνομο πλουτισμό για τον εαυτό τους π.χ. εφορίες, υγεία, πολεοδομίες, δημόσια έργα προνοιακή πολιτική κλπ.

Σε μια αναδιανεμητική οικονομία κατά 80% κρατικής διαχείρισης, το πρόβλημα αποκτά δομικές διαστάσεις, γιγαντώνει την παραοικονομία και μεγεθύνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Το ελληνικό κράτος διατηρεί θεσμικά χαρακτηριστικά και όψεις τριτοκοσμικές.

Η αποκεντρωμένη λειτουργία του κράτους, με τη μορφή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τον επιτελικό χαρακτήρα του κεντρικού κράτους και την λειτουργία των αιρετών περιφερειακών διοικήσεων.

Δεν θέλω όμως να σταθώ απλά σε παρατηρήσεις αλλά να καταθέσω και τις ακόλουθες προτάσεις:

1.Όλοι οι υπάλληλοι του κράτους όπου και αν υπηρετούν να ανήκουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πλην των Σωμάτων Ασφαλείας και του Στρατού. Αυτή η κορυφαία μεταβολή μας επιτρέπει:

a.     Να γίνουν πράξη η κινητικότητα, το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης, η άρση του συντεχνιακού δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλισμού, ανά υπουργείο.

b.     Να αποκτήσει οντότητα  ο τίτλος του υπουργείου της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» με ενιαίο σύστημα καταχώρησης όλων των υποθέσεων και ταυτόχρονη κατάργηση των φακέλων της αδιαφάνειας και της διαπλοκής.

c.      Να εφαρμοστεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος της παρουσίας και κυρίως της παραγωγικότητας του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, με κατάργηση της κάρτας παρουσίας. Παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής του συγκεκριμένου συστήματος υπάρχουν σε τράπεζες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπως είναι κάποιες αναπτυξιακές εταιρείες.

d.     Να καταστεί δυνατή η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης στο νευραλγικό τομέα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων αλλά και σε άλλους τομείς.

2.Ουσιαστική κωδικοποίηση – απλοποίηση της νομοθεσίας από εθνικές επιτροπές του νομοθετικού έργου ανά τομέα με την επίβλεψη της βουλής.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η γραφειοκρατία-η συνεπακόλουθη διαφθορά, τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, η άνιση μεταχείριση των πολιτών υποθάλπονται από τη δαιδαλώδη νομοθεσία. Γραφειοκρατία και διαφθορά είναι «αδελφάκια», αλληλοτροφοδοτούνται.  Αλλά και η ίδια η απονομή δικαίου από το δικαστικό σώμα υπονομεύεται από το τεράστιο νομοθετικό φορτίο.

3.Θεσμοθέτηση ενιαίου απόλυτα αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης (στη βάση και διεθνών προτύπων αξιολόγησης) για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης μηδέ εξαιρουμένων και των επιτελικών θέσεων αυτής. Βλέπουμε τη μεγάλη συζήτηση-κριτική που γίνεται για τον κομματικό τρόπο κάλυψης αυτών των θέσεων. Για να σταματήσει αυτό θα πρέπει να καταχωρηθούν τα προσόντα θέσης και το προφίλ των πολιτικών στελεχών π.χ. επιστημονική κατάρτιση, καινοτομία και νεοτερικότητα, ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και προαγωγή δημόσιου συμφέροντος.

Η βαρύτητα στη σχέση τεχνοκρατικής και πολιτικής συγκρότησης των επιτελικών στελεχών διαφέρει ανάλογα με το αν ηγούνται εξειδικευμένων ΔΕΚΟ-επιχειρήσεων ή οργανισμών άσκησης σύνθετης κρατικής πολιτικής.

Το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης θα καταστήσει επίσης ουσιαστική μια διαδικασία ηθικά και νομικά αποδεκτή του πειθαρχικού ελέγχου της υπαλληλικής ιεραρχίας ενώ από την άλλη πρέπει να δημιουργεί πολιτική κινήτρων και επιβράβευσης πρωτοπόρων δράσεων.

4.Στα πλαίσια μιας νέας δόμησης του ελληνικού δημοσίου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές άλλες διαδικασίες απόλυσης προσωπικού πλην μιας, αυτής, του ελέγχου πιθανού παράνομου ιδιωτικού πλουτισμού. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με την επέκταση του πόθεν έσχες στους κρατικούς αξιωματούχους και το σύνολο της υπαλληλικής ιεραρχίας.

5.Η λειτουργία της σχολής δημόσιας διοίκησης συμβάλει στην κατοχύρωση του νέου μοντέλου δημόσιας διοίκησης.

Η κρίση δυσχεραίνει τις προωθούμενες λύσεις αλλά ταυτόχρονα αποτελεί μοναδική πίεση και ευκαιρία για επιλογή ριζικών λύσεων και τομών με τις παθογένειες του ελληνικού «συστήματος» δημόσιας διοίκησης.

Το κράτος βρίσκεται στον πυρήνα της ελληνικής κρίσης, είναι για μας πρόκληση και ευκαιρία ο ριζικός μετασχηματισμός του σε κινητήρια δύναμη της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας». 

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

emailcontact

 

 

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

Ο Μάρτιος έφτασε και όσοι καλλιεργητές δεν ακολουθούν την πεπατημένη των υβριδικών ή μεταλλαγμένων σπόρων, αναζητούν τους παραδοσιακούς και βιολογικούς, που προσφέρουν περισσότερη ποιότητα και υγιεινή διατροφή. Στην Ήπειρο, παραδοσιακούς σπόρους μπορεί να βρει κανείς στις παρακάτω τράπεζες σπόρων:

Δήμος Ιωαννιτών [9084]

Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, Ομάδα Ιωαννίνων

Αλληλέγγυα και Ανταλλακτικά Δίκτυα, Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Οικοκοινότητες, Αστικοί Λαχανόκηποι, Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής, Εναλλακτική Εκπαίδευση, Πολιτιστικός Ακτιβισμός , Οικολογικές - Περιβαλλοντικές Οργανώσεις - Αειφορία, Φεστιβάλ, Ατομικές Ελευθερίες - Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Οικογιορτές

Ιωάννινα (452 21)

Συντονισμός: Χάρις Μελά - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - τηλ. 2651007490

http://www.peliti.gr

Ομάδα καλλιέργειας γης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων, Αστικοί Λαχανόκηποι

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα

Για πληροφορίες: Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος: Γεώργιος Χιουρέας, 2651005493 Χάρις Μελά, 2651005490

http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=4579

"Κύριος σκοπός της ΟΚΑΓΗΠΙ είναι η ώθηση και η εκπαίδευση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ενασχόληση με την καλλιέργεια της γης με παραδοσιακές και βιολογικές μεθόδους.

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων [9080]

Η Κιβωτός των Τζουμερκιώτικων Σπόρων

Τράπεζες - Ανταλλακτήρια Σπόρων

Τζουμέρκα, Ελλάδα

https://www.facebook.com/groups/1582995248579525/

Στις 24 Ιανουαρίου 2021 συναντήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού κ. Χρυσόστομος Δήμου με τον Ελληνο-αμερικανό γερουσιαστή της πολιτείας του RhodeIsland κ. Λεωνίδα Ραπτάκη. Η συνάντηση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πόλη Westerly, RI. Ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον κ. Ραπτάκη για το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο που ετοιμάζει η ΄Ενωση Παγκοσμίων Ελληνικών Εθνικοτοπικών Οργανώσεων (ΠΣΕΕΟ) και το οποίο προγραμματίζεται για την 1η Αυγούστου 2021 στην Αθήνα. Ακόμη ο κ. Δήμου ενημέρωσε τον κ. Ραπτάκη για τις προσπάθειες που κάνει το Συμβούλιο στον χώρο της προώθησης των νεοφυών επιχειρήσεων. Οι δύο άντρες συζήτησαν και για το θέμα της συνεργασίας της ΠΑΔΕΕ και του Συμβουλίου.

Ο κ. Ραπτάκης από την πλευρά του ενημέρωσε τον κ. Δήμου για την συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από το κρατίδιο του RhodeIsland στη νέα κυβέρνηση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ JoeBiden, για τον οποίο είναι πεπεισμένος ότι θα έχει θετική επίδραση στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

 

 

Γραφείο Τύπου και επικοινωνίας

Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού (ΠΣΗΕ)

Στη δωρεά ειδικών μονάδων που θα υποστηρίξουν τη νέα, δεύτερη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)-Covid-19 του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προχώρησε η γαλακτοβιομηχανία «Ήπειρος ΑΕΒΕ» ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του νοσοκομείου.

«Είναι αυτονόητο καθήκον μας να υποστηρίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τους τοπικούς θεσμούς και την τοπική κοινωνία. Εύχομαι τις νέες κλίνες ΜΕΘ και τον εξοπλισμό που δωρίζουμε να τις χρειαστούν όσο το δυνατόν λιγότεροι συμπολίτες μας» αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Νίκος Σκανιάς, διευθυντής Ζώνης Γάλακτος και εκπρόσωπος της εταιρίας.

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369